Gå direkte til innhold
 

Midtveisevaluering:

Regional satsing (VRI) midtveisevaluert - på riktig vei

Forskningsrådet satser gjennom VRI-programmet på forskning og innovasjon i alle regioner. Midtveisevalueringen viser at satsingen er på vei mot å nå sine mål og at det er utviklingsmuligheter som aktørene, inkludert Forskningsrådet, bør adressere.

Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet VRI er nå inne i sin andre av tre perioder med satsinger i hele landet. Formålet er å fremme innovasjon, bygge kunnskap og skape verdier for næringsliv og samfunn. Dette skal oppnås gjennom å samhandle regionalt og styrke innsatsen av forskning og innovasjon i og for regionene.

Forskningsrådet kvalitetssikrer, tildeler og følger opp prosjektene gjennom VRIs programadministrasjon og styre og via våre regionale representanter.

Midtveisevalueringen ble gjennomført i tidsrommet mars til november 2012 av Oxford Research i samarbeid med Jerker Moodysoon fra CIRCLE, Lunds universitet.

Fremmer kunnskapsbygging og nyskaping i hele Norge
Analysen som nå foreligger gir Forskningsrådet solid informasjon om status og utviklingsbehov i VRI.

- Resultatene viser at VRI er et viktig instrument for utvikling av regionale forsknings- og innovasjonssystemer, blant annet nyskaping i bedriftene. Midtveisvalueringen gir tydelig råd om hva som fungerer og hvor vi må justere sier Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

Evalueringen fremholder at VRIs samhandlings- og innovasjonsforskningsprosjekter har hatt positive effekter. I samhandlingsprosjekter prioriterer regionene næringsrettede innsatsområder. Innovasjonsforskerprosjektene skal være regionalt fokuserte kunnskapsprosjekter, med nasjonal og internasjonal relevans.

Hvordan kan vi styrke VRI og virkemidlene i VRI?
- Forskningsrådet er glad for at evalueringen er så tydelig på utviklingspotensialet i VRI, sier Fahlvik. Blant annet anbefales det etablering av klare sluttmål, samt å dekoble samhandlingsprosjektene og innovasjonsforskningsprosjektene, sier Fahlvik.

Regionene har til nå blitt bedt om å knytte sammen et samhandlingsprosjekt med et innovasjonsfaglig prosjekt. Evalueringen viser at vi har finansiert noen miljø som muligens er underkritiske og at det er for lav forskningskvalitet i flere av innovasjonsprosjektene.

- Vår oppgave er å samarbeide med forskningsmiljøer, fylkeskommuner og næringsliv i hele landet for utvikling og verdiskaping. Forskningsrådet vil nå vurdere anbefalingene fra midtveisevalueringen og sikre at den neste fasen i VRI fanger opp disse for videreutvikling av regionale samarbeidsformer og strukturer. Forskningsrådets rolle og merverdi må også være tydelig. Vi må også sikre kvalitet i den viktige innovasjonsfaglige forskningen som belyser de regionale forsknings- og innovasjonssystemene, understreker Fahlvik.

Midtveisevalueringen legges frem for Divisjonsstyret for Innovasjon nå i desember og det samme styret vil i april bli forelagt VRIs programplan for de tre neste årene til vedtak. Forskningsrådet ser frem til at evalueringen nå blir diskutert av ulike aktører, og ikke minst at aktørene gir innspill til programplanutkastet før dette vedtas i april.

Lenke til Midtveisevalueringen PDF - 2,1 MB


Midtveisevalueringen fra Oxford Reseach as Midtveisevalueringen fra Oxford Reseach as

Skrevet av:
Kristin Dawes Seniorrådgiver 94 14 93 51 krid@forskningsradet.no
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
26.11.2012
Sist oppdatert:
30.11.2012