Gå direkte til innhold
 

Nye retningslinjer:

Publiseringsstøtteordning klar for Open Access

Støtteordningen for publisering fra samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning er revidert. Endringene innebærer blant annet at det nå kan gis støtte til Open-Access-publisering og elektronisk distribusjon.

Vitenskapelig publisering innenfor samfunnsvitenskap og humaniora foregår i stor grad på norsk, siden mye av forskningen er rettet mot historiske, sosiale og kulturelle problemstillinger i Norge og Norden. Mye av forskningen publiseres også i bokform, sammenlignet med andre vitenskaper.

Publiseringsstøtten er derfor et viktig virkemiddel for å opprettholde og videreutvikle sentrale nasjonale publiseringskanaler innenfor humanistiske og   samfunnsvitenskapelige fag.

Framtidsrettet

- Med de endringene i retningslinjene vi gjennomfører nå, blir publiseringsstøtteordningen et enda bedre virkemiddel for faglig utvikling, internasjonalisering og spredning av forskningsresultater innenfor samfunnsvitenskap og humaniora, sier Anders Hanneborg, direktør for Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet.
- Ikke minst er de nye retningslinjene bedre tilpasset fagmiljøenes behov for publiseringskanaler og reflekterer den teknologiske og bransjemessige utviklingen, forsetter han.

Elektronisk distribusjon og støtte til open access tidsskrifter Elektronisk distribusjon og støtte til open access tidsskrifter Open Access

Endringene innebærer å innføre en egen støtteordning for Open-Access-tidsskrifter for neste utvalgsperiode som et pilotprosjekt.

Alle tidsskrifter som mottar støtte må dessuten kontraktsfeste forfatternes rett til såkalt egenarkivering, som innebærer at forfatterne kan lagre en versjon av artiklene i åpne digitale arkiver.

Papirbaserte tidsskrifter som ønsker å innføre elektronisk distribusjon, kan søke en overgangsstøtteordning.

Kvalitet

Det må også stilles høye krav til søknadene for å sikre kvalitet i utgivelsene som mottar støtte og for å få til en effektiv saksbehandling i Forskningsrådet.

- Vi justerer derfor kravene til vitenskapelige tidsskrift og bokutgivelser som mottar publiseringsstøtte, sier Hanneborg

Tidsskrifter som søker støtte må være registrert som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 eller nivå 2 i Universitets- og høgskolerådets liste over slike kanaler. Dagens rammeavtaler med tidsskriftforlag faller bort.

Når det gjelder publisering av bøker, er det ikke lenger den enkelte forfatter, men anerkjente akademiske forlag som kan søke støtte til nasjonal og internasjonal publisering. En fagfellevurdering av manus og redaksjonelle vurderinger skal legges ved søknaden.

Forskningsrådet vil også innføre nye økonomiske beregningsgrunnlag for både bøker og tidsskrifter som bygger på faste satser for redaksjonelle og grafiske kostnader, eventuelt også distribusjon.

De nye retningslinjene vil gjelde fra og med utlysningen for publiseringsstøtteordningen med søknadsfrist 2. juni 2010.


 

Skrevet av:
Publisert:
25.03.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016