Gå direkte til innhold
 

Innovasjonsprisen 2015

Prispengene brukes til ny trainee-ordning

Borregaard er tildelt Forskningsrådets innovasjonspris for 2015. Med prisen følger en halv million kroner som brukes til en ny trainee-ordning.

"Borregaard arbeider systematisk og langsiktig med forskning, utvikling og innovasjon, og har maktet å omstille seg som følge av nye markedsbehov. De har vist konkurransestyrke på en bærekraftig måte", heter det i juryens begrunnelse for hvorfor Borregård er tildelt innovasjonsprisen for 2015. 

– Jeg gleder meg til å begynne i det jeg tror kommer til å bli en utfordrende og spennende jobb. En hverdag i et innovativt og fremtidsrettet arbeidsmiljø, der målet er gode resultater som kan knyttes direkte til industrien, er hva jeg håper på, sier Anne-Grethe S. Strømnes, snart M.Sc. i biokjemi fra NMBU og trainee (til venstre i bildet). (Foto: Gisle Bjørneby, NMBU) Det norske industrikonsernet, med nær 1100 ansatte spredt over 16 land, har vært mest kjent for produksjon av cellulose og papir gjennom sine 127 år. I dag produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer fra fornybare og naturlige råvarer.

To traineer er ansatt
Innovasjonsprisen inkluderer en halv million kroner til innovasjonsaktiviteter. Borregaard har benyttet prispengene til å opprette en trainee-ordning for nyutdannede med master- eller ph.d.-grad. De to første traineene er ansatt, og starter opp til høsten etter fullførte studier. Etter to års opplæringsprogram, hvor de får jobbe med innovasjon i de ulike forretningsområdene i organisasjonen, skal traineene over i faste stillinger.

– Vi lever av kompetanse – det er hva som skiller oss fra konkurrentene. De tre hoveddisiplinene våre danner et gyllent triangel: FoU og innovasjon, produksjon, salg og marked. For å være verdens beste bioraffineri, skal vi være best på disse tre områdene, forklarer forskningsdirektør i Borregaard, Kristin Misund.

Hun forteller at de så etter traineer med en solid plattform som kjemikere, og med personlige egenskaper som ønske om å lykkes, relasjonelle ferdigheter, fleksibilitet – kunne være både generalister og spesialister, raske til å tilegne seg ny kunnskap og interesserte i praktisk arbeid.

Innovasjon på tvers av organisasjonen - Først og fremst gleder jeg meg til å starte i en bærekraftig og framtidsrettet bedrift, hvor jeg får innblikk i hvordan forskjellige avdelinger jobber, og som sammen utgjør en helhet. Jeg forventer å lære masse nytt som jeg kan kombinere med kunnskapen fra skolebenken. I tillegg gleder jeg meg til å jobbe i tverrfaglige team og sammen levere resultater, sier Christina Nøkleby, snart M.Sc. i prosessteknikk fra NTNU og trainee. (Foto: Privat)
Traineene skal jobbe med innovasjon på tvers av organisasjonen. De to årene er tredelt mellom innovasjon på forskningssenteret i Sarpsborg, produksjonen og den kommersielle delen av Borregaard. Kristin forteller at traineene etter to år vil inneha en unik erfaring som ingen andre i organisasjonen har. 

– Gjennom traineene ønsker vi å ta ut synergieffekter fra de ulike produkt- og forretningsområdene, slik at vi kan skape nye produkter eller bruksområder, oppnå smartere og mer effektiv produksjon og dekke kundenes behov på tvers av tradisjonelle produktområder. Vi ønsker ansatte som kan veksle mellom de ulike forretningsområdene og disiplinene i vårt innovasjonsarbeid, det gir en unik mulighet for å se Borregaards verdikjede, sier forskningsdirektøren.

Borregaard har rundt 100 personer som jobber med innovasjon, noe som tilsvarer omtrent 10 prosent av arbeidsstokken. Konsernet har fabrikker og salgskontorer i Europa, USA, Sør-Afrika og Asia. Av en omsetning på 4 milliarder kroner, går 4-5 prosent til innovasjon.

Juryen Forskningsrådet har nedsatt, la ved pristildelingen vekt på at Borregaard har evnet å integrere innovasjon i bedriftens kulturgrunnlag, og at marked og produksjon er sterkt involvert i innovasjonsprosessene.

Vi deler ut prisen årlig, og ønsker ditt forslag til hvem du mener bør få prisen neste gang!

Skrevet av:
Helen Karlsen Seniorrådgiver heka@forskningsradet.no
Publisert:
03.05.2016
Sist oppdatert:
20.06.2018