Gå direkte til innhold
 

Priser til forskning på cøliaki og psykiatrihistorie

Ludvig Sollid er tildelt Årets Møbius, Forskningsrådets pris for fremragende forskning. Prisen for forskningsformidlig gikk til Wenche Blomberg. Begge fikk prisene under Forskningsrådets arrangement "En fremragende aften" i Oslo konserthus onsdag kveld.Professor i immunologi, dr. med. Ludvig Sollid, får Årets Møbius for banebrytende bidrag til forståelsen av cøliaki, mens Blomberg får formidlingsprisen for sin levende fremstilling av psykiatriens historie.

Prisene ble overrakt av kunnskapsminister Øystein Djupedal under festarrangementet i Konserthuset, der 1150 gjester var til stede og statsminister Jens Stoltenberg holdt hovedtalen.

Professor i immunologi Ludvig M. Sollid. Mer kunnskap om cøliaki
Prisen for fremragende forskning går til en forsker eller forskergruppe som har gjort forskningsarbeid av spesielt høy nasjonal og internasjonal kvalitet. Dr. Ludvig Sollid og hans medarbeidere blir i år hedret for å ha utført slik forskning gjennom mange år. 

De siste 20 årene har kunnskapen om cøliaki flyttet seg fra en overfladisk forståelse til en presis karakterisering på atomnivå. Dette har bidratt til bedre diagnostikk og åpner for forebygging og behandling av en sykdom som er vanlig.

– Ingen har bidratt mer til dette enn Ludvig M. Sollid og hans forskningsgruppe, sier juryen i sin begrunnelse for å tildele Sollid Forskningsrådets pris for fremragende forskning 2006.

I tillegg til å flytte kunnskapsfronten har hans forskning allerede kommet store pasientgrupper til gode.

Cøliaki forekommer hos én av hundre nordmenn. Tarmlidelsen skyldes overømfintlighet for gluten fra korn. Sykdommen fører til at nødvendige næringsstoffer ikke tas opp, og følgen kan bli alvorlig mangel på proteiner, vitaminer og mineraler.

Betyding for andre sykdommer
Den formidable fremgangen i kunnskap kommer i stor grad fra en rekke elegante eksperimenter som Sollid og hans gruppe har utført de siste 15–20 år. Kunnskapen er av generell karakter, som også har betydning for forståelsen av andre sykdommer som type 1-diabetes, leddgikt og multippel sklerose.

– Sollids forskning er nemlig av en karakter som sterkt etterspørres i dagens samfunn, heter det i begrunnelsen: grunnforskning som raskt kan få betydning for diagnostikk og behandling av pasienter. Sollids forskningsgruppe holder til ved Immunologisk Institutt ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Prisen består av 500 000 kroner og skulpturen "Møbius", utformet av Aase Texmon Rygh.

– Formidlingsglede
Wenche Blomberg får årets pris for forskningsformidling spesielt for sin levende skriftlige fremstilling av psykiatriens historie i Norge. Prisen er på 200 000 kroner.

Forsker Wenche Blomberg. Blomberg har utdanning som journalist, bibliotekar og kriminolog og har utgitt barne- og ungdomslitteratur ved siden av fagbøker. Spesialområdet hennes er psykiatrihistorie. Blomberg arbeider som forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

Også hennes virke som forskningsformidler er mangslungen, fremholder juryen: – Hun skriver bøker, publiserer på Internett, deltar i offentlig debatt og virker som klassisk folkeopplyser med sine omvisninger på Prinds Christian Augusts Minde i Oslo, en institusjon som står sentralt i hennes forskning.

Juryen mener det likevel er hennes skriftlige produksjon som gjør henne til en unik formidler: Med boken "Galskapens hus – utskilling og internering i Norge 1550-1850", som utkom i 2002, har hun gitt et nytt perspektiv på fatttigdommens og galskapens historie i Norge.

Boken handler om hvordan behandlingen av de gale går fra å være et privat anliggende til å bli medisinernes monopol. Et annet eksempel er "Karoline og vitenskapen. Et psykiatrihistorisk eksempel" fra 1993 om Karoline Hjermstad som i 1912 søker erstatning fra staten for å ha vært tvangsinnlagt i ni år.

Blombergs skriftlige produksjon dokumenterer på den ene siden solid og nyskapende forskning, på den andre siden er arbeidene hennes karakterisert ved en formidlingsevne og -glede som er sjelden i primærforskningsarbeidet. Bøkene er uvanlig velskrevne og leservennlige. I Blombergs tilfelle oppheves skillet mellom vitenskap og populærvitenskap, heter det i begrunnelsen.

Forskningsrådets priser

Årets Møbius, Forskningsrådets pris for fremragende forskning

Forskningsrådets formidlingspris

Begrunnelsen

Prisen for fremragende forskning (årets Møbius) til Ludvig M. Sollid (PDF-29.4 KB)

 

Prisen for fremragende forskningsformidling til Wenche Blomberg (PDF-22.9 KB)

(Begge pdf-format)

Jurymedlemmer

Prisen for fremragende forskning

Professor Magne Espedal (leder), Universitetet i Bergen

Professor Turid Karlsen Seim, Universitetet i Oslo

Professor, dr. med. Per Teisberg, Rikshospitalet, Oslo

Dekan, professor Tore Vorren, Universitetet i Tromsø

Professor Marit Melhuus, Universitetet i Oslo

Prisen for forskningsformidling

Professor Tove Bull (leder), Universitetet i Tromsø

Professor Liv Merete Nielsen, Høgskolen i Oslo

Redaktør Trygve Aas Olsen, Fagbladet Journalisten

Professor Arne M. Bredesen, Norsk teknisk- naturvitenskapelige universitet i Trondheim

 

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
27.09.2006
Sist oppdatert:
07.10.2015