Gå direkte til innhold
 

Årets Møbius 2008:

Prisen for fremragende forskning til to

Prisen for fremragende forskning, "Årets Møbius", er tildelt professor Anne-Lise Børresen-Dale ved Radiumhospitalet, og professor Sverre Håkon Bagge ved Senter for middelalderstudier.

Juryen hadde svært mange gode kandidater å velge mellom og valgte i år for første gang å gi prisen til to kandidater fra helt forskjellige forskningsfelt. "Årets Møbius" utdeles av Forskningsrådet og belønner høy kvalitet i forskning, nasjonalt og internasjonalt. Vinnerne mottar hver 500 000 kroner.  Prisen ble overrakt under festarrangementet "En fremragende aften" i Oslo konserthus tirsdag 23.  september

Fra juryens begrunnelse:

Professor Anne Lise Børresen-Dale er forskningssjef ved Avdeling for Genetikk ved Radiumhospitalet. Hun er blant landets aller fremste eksperter innen kreftforskning, med spesielt fokus på genenes innvirkning.

Anne Lise Børresen-Dale. Foto: forskning.no Anne Lise Børresen-Dale. Foto: forskning.no Hun har vært en drivkraft i å bygge opp kompetanse innen molekylærbiologi og genteknologi i Norge. Gjennom mange år har hun gjort banebrytende forskning og har vært i forskningsfronten på en rekke felt innen sitt fagområde.

Børresen-Dale har meget stor vitenskapelig produksjon av svært høy kvalitet. Hun har stor bredde og har gjort avgjørende nyvinninger i forskning omkring lungekreft, testikkelkreft, tykktarmskreft og spesielt brystkreft.

I tillegg til sin egen forskningsinnsats har Børresen-Dale fremragende evner som faglig miljøbygger. Hun har mange samarbeidsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. I 2008 ble hun valgt til president i European Associtation for Cancer Research (EAR). Hennes forskning vil få stor klinisk betydning innen diagnostikk, terapi og kreftsykdommer.

Professor Sverre Håkon Bagge er direktør ved Senter for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen. Han har i om lag 30 år studert og forsket på europeisk middelalderhistorie. Han er en ledende middelalderhistoriker i Norge, med et fremragende omdømme internasjonalt

Sverre Håkon Bagge. Foto: Universitetet i Bergen Sverre Håkon Bagge. Foto: Universitetet i Bergen I sin forskning har Bagge vært opptatt av å finne ut av tanker, mentalitet og holdninger hos middelaldermennesket. Han ble den første og viktigste talspersonen for det som kalles "mentalitetshistorie" i Norge. Læreboka "Europa tar form " fra 1986 er det viktigste enkeltverket innen denne retningen. Studentene lærte seg at historie handler om noe langt mer enn kriger og årstall.

Bagge beskrives som en faglig fornyer og er opptatt av samfunnsvitenskapens og idéhistoriens rolle i historiefaget.

Bagge var initiativtaker til Senter for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen. Her har han lagt vekt på både europeisk middelalder og at norsk og skandinavisk middelalder må vurderes i en europeisk kontekst.

Senteret fikk status som senter for fremragende forskning i 2003, og to år senere ble senteret en del av et nordisk nettverk for fremragende forskning. Senterdannelsen er det fremste kvalitetsbeviset på prisvinnerens rolle som miljøskaper, uttaler juryen.

Juryen for Forskingsrådets pris for fremragende forsking - "Årets Møbius":
Professor Stein Kaasa, Det medisinske fakultet, NTNU, leder
Professor Inger Moen, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo
Prorektor, førsteamanuensis Anne Kathrine Hvoslef-Eide, Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Professor Olav Eldholm, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
Professor Hanne Marthe Narud, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
23.09.2008
Sist oppdatert:
13.09.2016