Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådets innovasjonspris 2011:

Pris til norsk livredder

Laerdal Medical AS ønsker å redusere spedbarnsdødeligheten i utviklingsland og sikrer verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Stavanger-bedriften har fått Forskningsrådets innovasjonspris 2011.

Administrerende direktør i Laerdal Medical, Tor Morten Osmundsen (tv) og styreleder Tore Lærdal mottar prisen fra forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Administrerende direktør i Laerdal Medical, Tor Morten Osmundsen (tv) og styreleder Tore Lærdal mottar prisen fra forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

I hard konkurranse med fem andre norske bedrifter, nådde Laerdal Medicals AS helt opp i kåringen av Forskningsrådets innovasjonspris 2011. Juryen la vekt på bedriftens evne til å ta i bruk forskningsresultater på en måte som skaper både økonomiske og samfunnsmessige verdier.

Laerdal Medical er verdensledende på utstyr til livreddende førstehjelp. Laerdal Medical er verdensledende på utstyr til livreddende førstehjelp. (Foto: Laerdal Medical) – Vi verdsetter denne prisen meget høyt. Spesielt fordi begrunnelsen trekker fram bredden i vår innovasjon og måten vi jobber på, sier Tor Morten Osmundsen, administrerende direktør i Laerdal Medical.

«Fra å være en tradisjonell produksjonsbedrift har vinneren, gjennom systematisk innovasjonsarbeid, utviklet seg til å bli en moderne kunnskapsbedrift og internasjonal markedsleder innen opplærings- og behandlingsprodukter for livreddende førstehjelp», står det blant annet å lese i juryens begrunnelse.

Reduserer spedbarnsdødelighet
Laerdal Medical er viden kjent som leverandør av utstyr og opplæringssystemer for livreddende førstehjelp. Visjonen deres er at ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig som følge av fødsel, plutselig sykdom eller ulykke. Bedriftens engasjement for å bidra til å redde flere liv når langt utover landegrensene.

Laerdal Medical har blant annet utviklet en fødselssimulator til bruk i opplæring av helsepersonell. Laerdal Medical har blant annet utviklet en fødselssimulator til bruk i opplæring av helsepersonell. (Foto: Laerdal Medical) – Aksjonærene våre har etablert et non-profit søsterselskap innenfor global helse, med mål å bli en vesentlig bidragsyter til oppnåelse av FNs tusenårsmål om kraftig reduksjon av barne- og mødredødelighet innen 2015, forteller Osmundsen.

Arbeidet rettet mot utviklingsland har blant annet resultert i en simulator for gjenoppliving av nyfødte og et gjenbrukbart oralt og nasalt sug til bruk på spedbarn. For disse produktene fikk Laerdal Medical merket for god design fra Norsk Designråd i 2011.

– Vår gründer, Åsmund S. Lærdal, sa at “dersom bedriften gjør noe som tjener samfunnet, og gjør det på en bra måte, så vil vi tjene penger og kunne investere for fremtiden”. Vi tror fortsatt på denne filosofien.

Fra lek til alvor
Da Lærdal startet bedriften i 1940, dreiet kjernevirksomheten seg om gratulasjonskort og barnebøker. Deretter begynte han å produsere leker, først i tre, så i myk plast. Kunnskapen bedriften tilegnet seg gjennom å lage Grunnlegger Åsmund S. Lærdal med den første Resusci Anne-dukken. Grunnlegger Åsmund S. Lærdal med den første Resusci Anne-dukken. (Foto: Laerdal Medical) livaktige dukker i plast kunne utnyttes på flere måter. Utover sekstitallet produserte Laerdal Medical utstyr til utføring og opplæring av førstehjelp. I dag er bedriften i verdenstoppen innenfor medisinsk teknologi og har fortsatt innovasjon høyt på agendaen.

– Innovasjon er for oss noe som gir verdi for kundene på en eller annen måte, slik at de kan løse sine oppgaver bedre. Og det kan være både produkter og tjenester eller forbedringer i måten vi utvikler og leverer produkter og tjenester på. Innovasjon skjer når mennesker med forskjellig bakgrunn og erfaring jobber godt sammen mot et felles mål. Prosessen bør være målrettet og strukturert, sier Osmundsen. Han fremhever betydningen av å ha en kunnskapsrik og engasjert eier i familien Lærdal.

Det beste av norsk næringsliv
Administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet satt i juryen og er meget godt fornøyd med årets vinner.

– Årets kandidater var alle meget sterke, og vinneren representerer noe av det beste i norsk næringsliv. Laerdal Medicals viser at en norsk aktør kan gjøre en forskjell i verden og konkurrere i et tøft internasjonalt marked.

– Måten bedriften systematisk satser på forsknings- og innovasjonsarbeid har vært svært fremtidsrettet. Laerdal Medical har evnet å ta i bruk forskningsresultater slik at de kommer både virksomheten og deres norske og utenlandske brukere til gode. Laerdal Medical er derfor en verdig vinner av Forskningsrådets innovasjonspris, sier han.

Allsidig forskning som redder liv
Laerdal Medicals forskningsaktivitet er stor. I tillegg til å utvikle de kjente produktene Laerdalsmasken, Laerdalsbagen og Anne-dukkene, er bedriften kjent for sine opplærings- og treningssystemer for helsepersonell. Men livreddende førstehjelp er ikke bare en oppgave for ansatte i helsevesenet – helt vanlige mennesker spiller en viktig rolle. Dersom du nylig har fått opplæring i hjerte- og lungeredning (HLR) har du betydelig større sjanse til redde livet til en person med plutselig hjertestans.

Nærings-ph.d.-kandidat Tonje S. Birkenes (th) ønsker at kurs i hjerte- og lungeredning skal bli like vanlig som å gå til tannlegen. Nærings-ph.d.-kandidat Tonje S. Birkenes (th) ønsker at kurs i hjerte- og lungeredning skal bli like vanlig som å gå til tannlegen. (Foto: Sverre Christian Jarild) – Målet er at det skal bli like vanlig å gå på hjerte- og lungeredningskurs som å gå til tannlegen, sier Tonje Søraas Birkenes som tar doktorgrad gjennom Nærings-ph.d.-ordningen mens hun er ansatt i Laerdal Medical.

Dersom Birkenes lykkes i å finne ut hva som skal til for at folk kommer på kurs, og holder kunnskapen og mestringsfølelsen ved like, kan det bety mange flere liv reddet.

– Jeg brenner virkelig for dette feltet. Doktorgradsarbeidet er en del av et større forskningsarbeid, som jeg ønsker å jobbe videre med som ansatt i Laerdal, sier Birkenes. I følge administrerende direktør Osmundsen er hennes forskning viktig for å oppnå Laerdal Medicals’ mål om at flere skal overleve plutselig hjertestans.

– Økt overlevelse er avhengig av at lekfolk og pårørende, spesielt de over 50, føler seg kompetent og motivert til å aksjonere når en hjertestans inntreffer. Vi må bygge flere gode lokale redningskjeder hvor både vi vanlige folk og profesjonelle livreddere har rett kompetanse til rett tid. Forskning viser at det nytter, forteller Osmundsen.

Fakta om Forskningsrådets innovasjonspris

Fakta om innovasjonsprisen:
Forskningsrådets innovasjonspris deles ut en til norsk virksomhet som evner å utnytte forskningsresultater på en fremragende måte slik at de skaper verdier. Det er først da forskningen blir til innovasjon. Prisen utgjør 500.000 kroner og ble delt ut på Forskningens festaften 21. september sammen med Prisen for fremragende forskning.

Nominerte til Forskningsrådets innovasjonspris 2011:
Axis-Shield ASA
Ekornes ASA
Laerdal Medical AS
Mustad Longline AS
Salmon Brands AS
Tomra ASA

Juryen:
Ingvild Myhre – leder Forskningsrådets hovedstyre
Sverre Gotaas – Kongsberg Gruppen
Vibeke Hammer Madsen – Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Tor Saglie – Universitetet i Oslo
Ragnar Tveterås – Universitetet i Stavanger
Arvid Hallén – Administrerende direktør i Forskningsrådet

 

Skrevet av:
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
21.09.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016