Gå direkte til innhold
 

Poul Engberg-Pedersen skal lede fagetaten Norad

Poul Engberg-Pedersen (52) er ble i statsråd på fredag utnevnt til ny Norad-direktør. Norad er inne i en tung omstillingsprosess. Direktoratet ble tømt for oppgaver og har også mistet en del kompetanse, etter at det meste av bistandsforvaltningen ble flyttet over til Utenriksdepartementet 1.april 2004. Engberg-Pedersen har tung faglig kompetanse og med denne oppnevning tydeliggjør regjeringen Norads nye rolle som rendyrket fagfetat og kunnskapsorganisasjon.

Engberg-Pedersen er dansk statsborger og har en PhD i Economic Planning and Political Science fra Universitetet i Roskilde. Han har dessuten nesten 30 års erfaring fra arbeid med utviklingsspørsmål i omlag 25 utviklingsland. Den nye direktøren har også et forhold til Norges forskningsråd etter to perioder i programstyret for MULTI-programmet.

Han tar over etter Tove Strand, som gikk av for å bli direktør ved Ullevål sykehus tidligere i år. Strand var politiker, blant annet statsråd for Arbeiderpartiet. Hun hadde også bakgrunn fra en lederstilling i Norges forskningsråd.

Poul Engberg-Pedersen kombinerer tung utviklingsfaglig kompetanse med langvarig ledelseserfaring. Han har i åtte år vært administrerende direktør for Centre for Development Research i København og har ledet den internasjonale virksomheten ved det danske konsulentfirmaet Cowi Consult i flere år. Engberg-Pedersen har også multilateral erfaring. Han har arbeidet i FN, vært ansatt ved FNs Høykommissærs kontor for flyktninger (UNHCR) sitt regionkontor i Addis Abeba og har de tre siste årene arbeidet i Verdensbanken. Engberg-Pedersen anses å være en ledende kapasitet på kapasitetsbygging i Afrika, og på området styresett og bistand.

Parallelt med disse arbeidsforholdene har Engberg-Pedersen hatt tillitsverv i en rekke danske-, norske- og internasjonale institusjoner og organisasjoner innenfor utviklingsfeltet og sittet i internasjonale utvalg som evaluerer hjelpeprogrammer bl.a. for UNICEF, UNDP, UNIDO, IMO, DANIDA, The Southern African Development Coordination Committee - i tillegg til Norges forskningsråd.

Skrevet av:
Kristen Ulstein Spesialrådgiver +47 22 03 75 25 ku@forskningsradet.no
Publisert:
22.08.2005
Sist oppdatert:
03.02.2006