Gå direkte til innhold
 

Forskningsledelse:

Positive til ledelse

Syv av ti forskere mener forskningsledelse er viktig, viser resultatene av en spørreundersøkelse Forskningsrådet har gjort.

Forskningsrådet har spurt over tusen forskere om deres holdninger til forskningsledelse.

Et betydelig flertall, 90 prosent, av de spurte mener at en leders viktigste oppgaver er å tilrettelegge for nok tid til forskning og sikre tilstrekkelig rekruttering. Illustrasjon: Shutterstock Et betydelig flertall, 90 prosent, av de spurte mener at en leders viktigste oppgaver er å tilrettelegge for nok tid til forskning og sikre tilstrekkelig rekruttering. (Illustrasjon: Shutterstock) − Undersøkelsens resultater viser at svært mange på universitetene ser behovet for styrket ledelse. Dette er et viktig funn og skulle legge et godt grunnlag for å styrke utviklingen av ledelsesoppgavene i forskningssystemet ytterligere, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Kvinner mer positive

Både kjønn og arbeidssted spiller inn på hva slags holdning undersøkelsens deltakere har til forskningsledelse. 80 prosent av kvinnene mener forskningsledelse er viktig, mens bare 66 prosent av mennene sier det samme.

− Jeg er ikke overrasket over at kvinner verdsetter ledelse noe sterkere enn menn. Jeg antar at de både ser behovet bedre og er mer opptatt av å bygge gode miljøer, kommenterer Hallén.

Arbeidssted spiller inn

Blant de som arbeider i instituttsektoren sier 82 prosent at forskningsledelse er viktig. 65 prosent av de som er tilknyttet et universitet sier det samme.

− Forskjellene på holdningene mellom instituttsektoren og universitetene var også som forventet. Instituttsektoren har lenge hatt rammebetingelser som har gjort tydelig ledelse helt nødvendig for å få mest mulig ut av ressursene, sier Hallén.

− Undersøkelsens resultater viser at svært mange på universitetene ser behovet for styrket ledelse, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén. Foto: Eva Brænd − Undersøkelsens resultater viser at svært mange på universitetene ser behovet for styrket ledelse, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén. (Foto: Eva Brænd) Uenige om ledelse og fri forskning

18 prosent mener at forskningsledelse ikke er forening med fri forskning.

- Dette er et synspunkt jeg synes det er vanskelig å forstå. Likevel dukker det ofte opp i den offentlige debatten, sier Hallén.

Den største gruppen, 78 prosent, tror på ledelse og mener sterkt at dårlig forskningsledelse fører til mindre effektiv utnyttelse av forskningsressurser.

Større krav til lederne

Et betydelig flertall, 90 prosent, av de spurte mener at en leders viktigste oppgaver er å tilrettelegge for nok tid til forskning og sikre tilstrekkelig rekruttering.

Forskningsrådets leder er også opptatt av de eksterne faktorene som aktualiserer mer tydelig forskningsledelse.

− Universitetene i hele Europa står foran store utfordringer. Skal universitetene mestre disse, må de få større selvstendighet når det gjelder strategi og ressursbruk. Dette krever god ledelse på alle nivåer. Utviklingen mot større forskningsgrupper og mer internasjonalt samarbeid krever også sterk faglig ledelse, avslutter Hallén.

Den aktuelle undersøkelsen heter ”Forskningsledelse − hvor går skillelinjene?” og ble utført i 2010 av Perduco, på oppdrag fra Forskningsrådet.

Skrevet av:
Mari Susanne Solerød Spesialrådgiver 22 03 72 60 mso@forskningsradet.no
Publisert:
16.06.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016