Gå direkte til innhold
 

Pilot-T gir nye muligheter for transportsektoren

Hvordan kan norsk næringsliv utnytte potensialet i transportsektoren? Pilot-T er en ny innovasjonssatsing med særlig fokus på transport, digitalisering og IKT. Denne våren er det mulig å bli med på forprosjekt.

Norsk næringsliv har et stort potensiale knyttet til omstilling i transportsektoren, og Pilot-T skal bidra til at ny teknologi raskere blir tatt i bruk. Pilot-T skal sikre bedre samspill og kunnskapsoverføring mellom forskning og næringsliv. Dette skal bidra til et mer innovativt og forskningsbasert næringsliv, samt fornyelse innen offentlig sektor.

Ny teknologi og nye mobilitetsløsninger
Ny teknologi, som for eksempel digitale og autonome løsninger, skal gi oss et transportsystem med bedre fremkommelighet, økt sikkerhet og reduserte utslipp. Pilot-T har særlig fokus på prosjekter i skjæringsfeltet transport, digitalisering og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og retter seg mot utvikling og testing av ny teknologi som raskt kan tas i bruk i transportsektoren. Gjennom pilotprosjekter kan nye løsninger prøves ut, og kompetansen i sektoren styrkes.

Forprosjekter for bedrifter og offentlige aktører
Forskningsrådet vil lyse ut Pilot-T som innovasjonsprosjekter med søknadsfrist 10. oktober 2018. For å få frem ideer til nye transportløsninger, lyser Forskningsrådet først ut 5 millioner kroner til forprosjekter. Et forprosjekt skal avklare om prosjektideen lar seg gjennomføre, og om det er behov for ny kunnskap for å realisere ideen. En bedrift kan for eksempel få støtte til forberedende undersøkelser eller å finne samarbeidspartnere.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge samarbeider om Pilot-T, og har totalt 30 millioner kroner til fordeling i 2018. Innovasjon Norge vil dele ut 9 millioner kroner gjennom sin innovasjonspartnerskapsordning. Pilot-T er en egen innovasjonssatsing i Nasjonal transportplan (NTP), og er planlagt å gå fram til 2029. 

Les mer på utlysningen av forprosjekt Pilot-T

Skrevet av:
Helen Karlsen Seniorrådgiver heka@forskningsradet.no
Publisert:
03.04.2018
Sist oppdatert:
16.04.2018