Gå direkte til innhold
 

Partiene enstemmige om 3 prosent-målet

Målet om å trappe opp FoU-innsatsen i Norge til 3 prosent av BNP innen 2010 ligger fast. Det vedtok torsdag en enstemmig Kirke-, utdannings- og forskningskomite i Stortinget. Komiteen sier også ja til Forskningsrådets forslag om en storsating på forskning knyttet til Nordområdene.

Et bredt flertall i Stortinget ga under behandlingen av Forskningsmeldingen ("Vilje til forskning") uttrykk for at FoU-innsatsen i Norge må trappes opp fra dagens 1,75 prosent til 3 prosent av BNP innen år 2010. Torsdag gikk Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite under behandlingen av statsbudsjettet for 2006, enstemmig sammen om å understreke at dette målet ligger fast.

Komiteen er også fornøyd med at Norges forskningsråd har startet arbeidet med å følge opp prioriteringene i Forskningsmeldingen, og at de tematiske programmene i all hovedsak er på plass.

Nordområde-satsing

Tidligere denne uken presenterte Norges forskningsråd sitt foreløpige forslag til budsjett for 2007 kalt Store satsinger 2007. Her foreslo Forskningsrådet en storsatsing på forskning som er relevant for Nordområdene i årene som kommer. Forslaget innebærer blant annet at det bevilges 100 millioner kroner i forbindelse med Det internasjonale polaråret 2007.

KUF-komiteen hadde bare få dager etter ennå ikke rukket å se på dette konkrete forslaget fra Forskningsrådet. Likevel gjorde komiteen torsdag et vedtak som i klare ord sier ja til nettopp en slik storsatsing. I vedtaket heter det at "Komiteen slutter seg til at det bevilges ekstra midler i 2006 til å forberede Norges deltakelse i det internasjonale polaråret (IPY). Komiteen legger til grunn at denne posten må økes vesentlig for 2007 og 2008, og at disse midlene bør komme som ekstraordinære midler i forskningsbudsjettene."

EU og SkatteFUNN

Medlemmene i KUF-komiteen har merket seg at Norge hevder seg godt i konkurransen om forskningsmidler fra EU-samarbeidet, og er enige om at det her er gjort et godt arbeid fra norsk side.

KUF-komiteen er i sin budsjettinnstilling for 2006 også enstemmige om å understreke at SkatteFUNN-ordningen er viktig.

Skrevet av:
Bård Amundsen
Publisert:
08.12.2005
Sist oppdatert:
22.02.2013