Gå direkte til innhold
 

Over 50 kommuner får tidenes største tildeling av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Vi deler ut 130 millioner kroner til innovasjonsprosjekter der kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter leder prosjektene og samarbeider med forskerne.

Blant prosjektene som får midler finner vi kommuner som vil teste ut nye måter å dele data med sine innbyggere, jobbe mer systematisk med folkehelsearbeid, gjøre det lettere å klare seg uten privatbil og skoler som vil prøve ut digitale klasserom.

John-Arne Røttingen (Foto: SverreChr.Jarild) - I disse prosjektene er det offentlig sektor selv som eier problemstillingene og skal utvikle løsninger på sine egne utfordringer. Samtidig blir resultatene dokumentert og systematisert i samarbeid med forskere. Dermed kan gode prosjekter oppskaleres og spres. På denne måten blir offentlig sektor forsket med snarere enn på, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. 

Satsingen på innovasjonsprosjekter i offentlig sektor er en del av Forskningsrådets strategi for innovasjon i offentlig sektor.

Hard konkurranse

Det er programmene FORKOMMUNE, HELSEVEL, TRANSPORT og FINNUT som har deltatt i denne tildelingen. Dessverre er det mange gode søknader som blir avslått fordi midlene ikke strekker til.

I FORKOMMUNE var det bare 11 prosent av 47 søknader som fikk tilslag. Mer enn 20 støtteverdige prosjekter ble avslått fordi vi ikke hadde flere midler.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gått inn for å styrke FORKOMMUNE i 2019.

– I årene som kommer vil vi ha færre personer i arbeidsfør alder og flere Kommunalminister Monica Mæland (Foto: Hans Jørgen Brun) pensjonister. Da må offentlig sektor tenke nytt for å levere de samme tjenestene og for å utvikle nye tjenester. Vi er avhengig av at forskere og offentlig sektor samarbeider om å finne gode løsninger til det beste for innbyggerne. For å ruste oss mot fremtidige utfordringer trenger vi flere prosjekter som dette, og derfor styrker regjeringen FORKOMMUNE-programmet med fem millioner kroner for 2019. Jeg håper og tror at dette vil være til inspirasjon for andre kommuner og fylkeskommuner, sier kommunalminister Monica Mæland.

Neste utlysning av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor har frist i september.

Både nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer deltar i samtlige prosjekter. I tillegg er flere nettverk og private virksomheter involvert i prosjektene.

Prosjektene som får midler kan du se i tabellene under.

 

FORKOMMUNE

 

Prosjekttittel

Deltagende kommuner

Modeller for medborgersamskaping

Arendal, Oslo, Steinkjer, Levanger og Voss

Samskaping og næringsutvikling med åpne kommunale data

Trondheim, Bodø, Gjesdal, Fredrikstad og Larvik

Universitetskommune 3.0

Trondheim, Orkdal, Steinkjer og Trøndelag fylkeskommune

Democratic innovation in practice

Bergen

Presis kystsoneplanlegging med fokus på havbruk (KystBruk)

Herøy, Hareid, Ulstein, Vanylven og Sande

 

HELSEVEL

 

Prosjekttittel

Deltagende kommuner

Forebygging av den neste fallskaden hos eldre over 65 år. 

Oslo

Økt fysisk Aktivitet og Sunnere Livsstil hos Innvandrerkvinner

Oslo

En ny modell for tilgang på kunnskap til forskning, styring og utvikling i folkehelsearbeidet i kommunene (FolkeKommune)

Bergen, Askøy, Lindås, Os, Vaksdal, Voss, Austrheim, Radøy, Meland, Masfjorden og Osterøy

Utvikle metode for å styrke kvaliteten av de kommunale tjenestene til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Stjørdal, Askøy, Horten og Alta

Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling. 

Trøndelag fylkeskommune

iCope - Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services

Ingen kommuner, men seks regionale helseforetak

BESLUTT: Beslutningsstøtte for realisering av økt omsorgskapasitet i helse og omsorgstjenestene basert på sanntidsinformasjon

Lørenskog, Skien og Horten

Nye mønstre: Helhetlig og koordinert innsats til barnefamilier med vedvarende lavinntekt.

Kristiansand, Lyngdal, Audnedal, Grimstad, Tvedestrand, Bykle, Valle, Mandal Marnadal, Lindesnes, Sogndalen og Stavanger

 

FINNUT

 

Prosjekttittel

Deltagende kommuner

Nye verktøy og systemer for helhetlig dokumentasjon, analyse og læring i fag og yrkesopplæring

Rogaland fylkeskommune og Telemark fylkeskommune

Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom

Bærum

KreTek:  Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet

Trondheim

Rødøyprosjektet II - 2019 -2022: Digitale klasserom med fulldelte klasser i fådelte skoler

Rødøy

Samarbeid om opplæring for minoritetsspråklige unge og unge voksne

Trøndelag fylkeskommune

Utvikling av en digital didaktisk undervisningsplanlegger for lærere, DigUP

Time, Klepp, Gjesdal og Hå

Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole

Randaberg og Bergen

 

 

TRANSPORT

 

Prosjekttittel

Deltagende offentlige virksomheter

Smart transport i distriktene – effektiv samkjøring av vare- og persontransport

Hedmark trafikk, Folldal kommune, Entur og sykehuset innlandet

Innovativ avfallslogistikk og avfallshåndtering

Vestfold avfall og ressurs, Bærum kommune renovasjon, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, Avfall Norge og Renovasjon i Genland

ReiseNavet

Entur, Ruter og Kolumbus

Risikostyring i BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter

Bane Nor og Statens vegvesen 

LambdaRoad - Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Statens vegvesen veidirektoratet, Telenor og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 

 

Skrevet av:
Geir Aas Seniorrådgiver gaa@forskningsradet.no
Publisert:
17.02.2019
Sist oppdatert:
01.03.2019