Gå direkte til innhold
 

Oppdatert status for norsk forskning og innovasjon

Flere kvinner enn menn tar doktorgrad, norsk forskning siteres mer og antall innovative foretak i norsk næringsliv øker. Dette er blant funnene i Indikatorrapporten 2015.

Indikatorrapporten ble nylig lagt fram på et seminar i Forskningsrådet. Rapporten gir en oppdatert status over forskning og innovasjon i Norge.

Les hele Indikatorrapporten her

Se videostream fra arrangementet:

Lanseringsseminar Indikatorrapporten 2015 Del 1 Dato :29.09.2015

Lanseringsseminar Indikatorrapporten 2015 Del 2 Dato :29.09.2015

Noen sentrale funn fra rapporten er:

  • Norges totale forsknings- og utviklingsinnsats utgjorde 1,65 prosent av BNP. Innsatsen har vært stabil de siste 20 årene. Norge ligger dermed betydelig bak gjennomsnittet for Norden og OECD. Men når det gjelder kun offentlig FoU-innsats ligger Norge helt i toppen.
  • Andelen av befolkningen med høyere utdanning er høyere enn gjennomsnittet i OECD, EU og Norden. Norge har også en høy og stigende andel forskere.
  • Det har vært en betydelig vekst i forskningsbevilgningene de siste årene. Her er Norge i en særstilling; de aller fleste landene har strammet inn på forskningsbevilgningene.
  • I 2014 var det for første gang flere kvinner enn menn som avla doktorgrad. Det totale antallet avlagte doktorgrader ligger stabilt på omtrent 1500 i året. Kvinner er også i flertall blant stipendiatene.
  • Norsk forskning siteres mer, og det er en høy vekst i den vitenskapelige publiseringen i Norge.
  • Omtrent halvparten av norske foretak er innovative. Dette er fullt på høyde med våre nordiske naboer. Det er mest innovasjon i de store, internasjonale industriselskapene. Hovedgrunnen til at foretak ikke er innovative, er at de ikke ser behovet for det.
  • Det største tematiske forskningsområdet i Norge er relatert til helse og velferd, mens den største veksten finner vi innen petroleumsforskningen.
  • Norsk miljø- og energiforskning er sterkt spesialisert og har høy internasjonalt gjennomslag. Forskning og utvikling innen fornybar energi går ned, spesielt i næringslivet, hvor det er nesten halvert siden 2009.

Indikatorrapporten er en gullgruve

Indikatorrapporten gir en samlet oversikt over status og utvikling i det norske forsknings- og innovasjonssystemet, og bidrar med ny kunnskap om tilstanden i norsk forskning. Rapporten setter også den norske innsatsen inn i en internasjonal sammenheng. Spesialrådgiver Svein Olav Nås har hovedansvaret for rapporten i Norges forskningsråd.

- Indikatorrapporten er en gullgruve av fakta for alle som er interessert i norsk forskning og innovasjon, sier han.

Skrevet av:
Thomas Keilman Rådgiver +47 22 03 73 35 thke@forskningsradet.no
Publisert:
22.09.2015
Sist oppdatert:
30.09.2015