Gå direkte til innhold
 

Nytt petrosenter til Tromsø

Forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis er lagt til Universitetet i Tromsø.

Foto: Shutterstock Nytt senter for petroleumsvirksomhet er lagt til Tromsø. (Foto: Shutterstock) Det nye forsknings- og kompetansesenteret ved Universitetet i Tromsø, ARCEx – Research Centre for Arctic Petroleum Exploration, har som mål å fremskaffe ny kunnskap om petroleumsressursene i Arktis og utvikle avgjørende kunnskap og metodikk for miljøvennlig leting.

Nasjonale prioriteringer og behov

Utlysningen var basert på nasjonale prioriteringer og behov i Petroleumsmeldingen, Nordområdemeldingen og OG21-strategien. Det nye senteret vil gi et viktig bidrag til forskningsbehovene for letevirksomheten i nordområdene og Arktis, og tilfredsstiller fullt ut forventningene i utlysningen.

Senteret vil også bidra til rekruttering for petroleumssektoren. Behovet for ingeniører og fagpersoner med naturvitenskapelig bakgrunn er en stor utfordring. Spesielt er situasjonen kritisk når det gjelder kompetanse på undergrunnen. Her vil det koordinerte undervisningstilbudet mellom universitetspartnerne i senteret ha stor betydning.

Mer kunnskap om ressursene

Forskningen i senteret vil bli rettet mot den geologiske historien i Barentshavet og Arktis, for å finne ut hvordan olje har blitt dannet og hvordan den beveger seg til reservoarer. Senteret skal utvikle ny teknologi for oljeleting og fremskaffe kunnskap om økosystemene for analyse av miljøpåvirkning og -risiko.

Senteret vil bli ledet av Universitetet i Tromsø og ha et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Et stort antall industripartnere vil bidra med finansiering. Senterets styre blir sammensatt av medlemmer fra forskningsinstitusjonene og næringslivet. Utdanning og formidling vil være en sentral aktivitet. De samarbeidende universitetene i senteret vil utvikle et koordinert tilbud for Master- og PhD- utdanning.

Søknadsbehandlingen

Senteret var utlyst som et Kompetanseprosjekt for næringslivet. Søknadene har blitt vurdert ut fra de kriteriene som er standard for denne typen prosjekter. Et internasjonalt ekspertpanel har vurdert søknadene i henhold til en rekke av kriteriene, og Forskningsrådets administrasjon har vurdert søknadene ut fra de øvrige.

Vurderingene fra ekspertpanelet og administrasjonen er rådgivende, mens den endelige beslutningen i saken ble tatt av et styreutvalg oppnevnt av Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø (DSE).

Utvalget besto av følgende medlemmer:

Sverre Gotaas, Kongsberggruppen, DSE, leder for utvalget
Anne Kathrine Fossum, Ass. Fylkesmann, DSE
Alfred Nordgård, Norsk olje og gass, DSE
Arne Holhjem, Oljedirektoratet, PETROMAKS 2
Marion Seiersten, Institutt for energiteknikk, PETROMAKS 2
Christina Johansen, FMC Technologies, DEMO 2000
Jan Rosnes, Petoro, DEMO 2000
 

Skrevet av:
Mari Susanne Solerød Spesialrådgiver 22 03 72 60 mso@forskningsradet.no
Publisert:
29.05.2013
Sist oppdatert:
26.05.2014