Gå direkte til innhold
 

Nytt i søknadsskjemaet

Søknadsskjemaet er blitt oppgradert med et nytt trinn kalt Prosjektpartnere, et enklere organisasjonssøk, og tydeligere feilmeldinger og veiledningstekster.

Forskningsrådet er i gang med en serie endringer av søknadsskjemaet frem mot sommeren 2018. Den første kom på plass 6. desember, og inneholder blant annet følgende:

  • et nytt trinn kalt Prosjektpartner som erstatter feltene Søker og Samarbeidspartner, med utvidet informasjon om prosjektansvarlig og samarbeidspartnere
  • nye felt for prosjektdeltakere
  • enklere organisasjonssøk
  • flere tekniske forbedringer og moderniseringer i brukergrensesnittet, blant annet tydeligere feilmeldinger og veiledningstekster, og enklere opplasting av vedlegg
  • enklere å registrere datoer

Endringer i 2018

De neste endringene i søknadsskjemaet kommer på plass 7. mars og 20. juni 2018, og vil primært gjelde felter om prosjektpartnere og budsjett. Hensikten er å ivareta statsstøtteregelverket på en bedre måte. Det vil avhenge av den enkelte utlysningen om de nye elementene blir synlige i søknadsskjemaet.

Endringene i søknadsskjemaet skal blant annet bidra til

  • enklere navigering, bedre oversikt og mer detaljert budsjettinformasjon
  • at mer av informasjonen Forskningsrådet etterspør kan oppgis direkte i søknadsskjemaet, i stedet for i ulike vedlegg til søknaden
  • bedre støtte for statsstøtteregelverket i Forskningsrådet søknadsskjema

Send en e-post til oss hvis det er noe du lurer på i forbindelse med oppgraderingen.

Skrevet av:
Publisert:
13.12.2017
Sist oppdatert:
18.12.2017