Gå direkte til innhold
 

Nye "tungvektere" ved Brussel-kontoret

Forskningsrådet har fått ny ledelse og kontakter ved vårt Brussel-kontor.

Ny leder er Tor Ivar Eikaas, som skal lede kontoret de neste i 2-3 årene, og ny hospitant er Erna Wenche Østrem. Begge de nye representantene er erfarne innenfor forskningssystemet nasjonalt, og har også internasjonal erfaring. Tor Ivar Eikaas har tidligere jobbet som National Contact Point (NCP) i Forskningsrådets energiavdeling, med temaene sikker, ren og effektiv energi under Horisont 2020. Fra år 2000 jobbet han en periode i Brussel for EU-kommisjonen, så han har nettverk og kunnskap om arbeidet der fra tidligere.

Tor Ivar Eikaas er ny leder for Forskningsrådets Brusselkontor, og Erna Wenche Østrem er ny hospitant. (Foto: Anne Riiser)

Forskningsrådet har en hospitantordning for egne ansatte med ett års varighet. Ny i denne posisjonen er Erna Wenche Østrem. Hun har lang fartstid i Forskningsrådet i ulike posisjoner, og har blant annet erfaring med innovasjon både mot næringsliv og offentlig sektor.

Kontoret i Brussel tar i mot delegasjoner fra forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor og tilrettelegger for møtevirksomhet og nettverksbygging. Det er en viktig lyttepost for å bringe informasjon fra Brussel hjem til Norge, samtidig som det gir en mulighet til innspill i ulike prosesser i EU.

Samarbeid gjør synlig

Forskningsrådet har hatt kontor i Brussel i 10 år, og for knapt ett år siden inngikk Forskningsrådet samarbeid med Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) om et samlokalisert kunnskapskontor. Kunnskapskontoret skal gi et helhetlig tilbud innenfor forsking, utdanning og innovasjon og hjelpe norske miljøer til å lykkes med søknader til EU. I tillegg er nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt viktige funksjoner.

-Formålet med kontoret er først og fremst å profilere oss i Brussel under Norges-hatten. Det handler om å koordinere aktiviteter, gjøre enkelte tiltak i fellesskap og ellers arbeidsdele og informere når det er naturlig, sier Kristin Danielsen, internasjonal direktør i Forskningsrådet.

Det nye teamet i Brussel har som klar ambisjon å utvikle samarbeidet og mulighetene det gir for norsk deltakelse i Horisont 2020 og videre. Ved at Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIU sitter sammen, kan de gi en bedre service til brukerne ved å henvise til hverandre og mulighetene som finnes.

-Det merkes allerede at fellesskapet gir større synlighet for Norge og de mulighetene som institusjoner og næringsliv har i Brussel, sier Eikaas.

Hospitant fra Tromsø

Forskningsrådet har en hospitantordning som utlyses for ca et halvt år av gangen, og som gir forskere og administrativt personell fra norske institusjoner mulighet til å se sitt arbeidsområde i et europeisk perspektiv, og å bringe ny kunnskap med hjem. Kostnaden ved ordningen deles mellom Forskningsrådet og institusjon.

Rune Larsen er hospitant i Brussel i høst. Han er forskningsrådgiver ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi. Hans fagfelt er blå bioøkonomi og ressursene i havet, og han jobber bl.a. med å hjelpe forskere som søker EU-midler. Hans forventning til utbytte ved å hospitere ved Forskningsrådets Brussel-kontor er å få mer kunnskap om hva som er strategisk viktig å legge vekt på for å øke deltakelsen i H2020 og muligheter som kan komme i rammeprogrammet FP9. 

Skrevet av:
Anne Riiser Spesialrådgiver anr@forskningsradet.no
Publisert:
28.09.2017
Sist oppdatert:
14.11.2017