Gå direkte til innhold
 

Nye kurs gir deg fortrinn når du søker Horisont 2020

Forskningsrådet tilbyr en rekke gratis kurs om Horisont 2020, både på nybegynner-  og viderekomment nivå. Enten du jobber med et prosjektforslag til Horisont 2020 eller er i driftsfasen med ditt Horisont 2020-prosjekt, gir kursene deg mange nyttige tips og praktiske råd om hva EU ser etter.

Vi har delt inn kursene på tre nivåer. Nivå 1 inneholder innføringskurs for deg som har liten erfaring med Horisont 2020. Kursene på dette nivået gir en innføring til EU-prosjekter, hvordan du finner utlysninger, hva som kreves av en søknad og krav til prosjektdrift. Kursene på nivå 2 er ment for deg som allerede har noe erfaring med søknadsarbeid til Horisont 2020. Nivå 3 retter seg mot forskningsledere og forskningsadministrativ ledelse.

Nye kurs i år

Nytt i år er to kurs: "Horizon 2020 Master of Finance and EC Audits" er et 3-dagers kurs på nivå 2 for deg som ønsker innsikt i finansielle regler, budsjettering og kostnadsrapportering i Horisont 2020.

Nytt er også kurset "Finance Consultancy for Universities". Dette 3-dagers kurset på nivå 3 er beregnet på deg som jobber med økonomi i et Horisont 2020-prosjekt og tilpasses behovet til din FoU-institusjon.

Irene Svarteng er rådgiver på OsloMet. (Foto: OsloMet) Mange fornøyde deltakere

En av de mange kursdeltakerne som har deltatt, er Irene Svarteng fra OsloMet. Dette sier hun om kurset "Horizon 2020 Proposal development – focus Impact":

– Kurset var veldig nyttig. Kursholderne har lang erfaring i å skrive prosjektsøknader til Horisont 2020 og har samlet lærdom fra søknader som har lykkes og mislykkes, mener Svarteng. Det å få høre om deres erfaringer fra søknadsutvikling er lærerikt og interessant. Kurset går i dybden i alle aspekter ved en skriveprosess for å lage en helhetlig og god søknad.

Meld deg på allerede nå

Kursene holdes i flere av de største universitetsbyene. Kursene er veldig populære og blir fort fulltegnet. Meld deg derfor på tidlig.

Kursbeskrivelser og mer informasjon om alle kursene finner du i vår kurskalender.

Skrevet av:
Hilde Totland Harket Spesialrådgiver htha@forskningsradet.no
Publisert:
21.02.2018
Sist oppdatert:
21.02.2018