Gå direkte til innhold
 

Tidsbegrensning for strategiske universitetsprogram:

Nye vilkår for ProSus fra 2006

ProSus vil ikke bli videreført i sin nåværende form. Dette er konsekvensen av et vedtak i styret i Divisjon for store satsinger. ProSus har vært finansiert som et strategisk universitetsprogram knyttet til Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo siden 2000. Fra 2006 vil ProSus i stedet måtte søke midler til prosjekter i konkurranse med andre. SUMs styre har nå klaget på divisjonsstyrets vedtak, og bedt om at saken tas opp til ny vurdering.

Bevilgningen til ProSus er i dag øremerket i UFDs budsjett. Divisjonsstyret ønsker at midlene i stedet skal overføres til programmet "Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling" (RAMBU) og at ProSus fra 2006 skal søke på prosjekter under dette eller andre programmer.

Divisjonsstyret begrunner sitt vedtak med at bevilgningene til strategiske universitetsprogram (SUP) gis for en tidsbegrenset periode etter søknad og i konkurranse basert på faglig kvalitet. Bevilgningen til ProSus er gitt for en periode som løper til utgangen av 2005. Styret ønsker at reglene for tildeling av midler til SUP skal praktiseres likt for alle.

Brå slutt?
Vedtaket i divisjonsstyret 21. januar har selvsagt vakt reaksjoner: - Helt uten forvarsel står nå ProSus med sine 13 ansatte overfor nedlagte arbeidsplasser fra og med januar 2006, skriver forskningsleder William Lafferty på lederplass i siste utgave av ProSus' nyhetsbrevet Monitor 21. Overskriften er "Brå slutt for ProSus?". 

- I ProSus' øyne er både styrets beslutning og begrunnelse ytterst problematisk, skriver Lafferty. Han begrunner dette med at ProSus aldri har vært et "vanlig" SUP, men en "administrativ konvensjon" som Forskningsrådet og UFD anvendte for å få etablert ProSus på Universitetet i Oslo. Han hevder videre at vedtaket mangler en substansiell begrunnelse.

- Det finnes ingen klare regler i Forskningsrådet for hvor lenge et SUP skal vare, eller om et SUP kan forlenges, skriver forskningslederen i Monitor 21.

Stor økning for RAMBU
Dersom de midlene som i dag går øremerket til ProSus, i stedet blir overført til RAMBU, vil dette innebære en mer enn 50 prosent økning av rammene for dette programmet. RAMBU mottar 9,2 mill kr i 2005, hvorav 6,4 mill kommer fra Miljøverndepartementet.

Dette er ProSus:

Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn (ProSus) er knyttet til Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo.

ProSus ble opprettet i 1996 som en videreføring av prosjektet Alternativ Framtid.

ProSus mottar 5 mill kr fra Norges forskningsråd i 2005, som et strategisk universitetsprogram (SUP).

Mandatet for ProSus er 1) kartlegging og evaluering av Norges oppfølging av Rio-avtalene og retningslinjene fra FN-kommisjonen for bærekraftig utvikling, 2) målrettet strategisk forskning om hindringene som står i veien for en mer rasjonell og effektiv realisering av en bærekraftig utvikling - og 3) informasjon og formidling om alternative styringsstrategier, virkemidler og normative framtidsperspektiver for mer bærekraftige samfunn.

Mer informasjon:

www.prosus.uio.no

www.sum.uio.no

Skrevet av:
Kristen Ulstein Spesialrådgiver +47 22 03 75 25 ku@forskningsradet.no
Publisert:
31.03.2005
Sist oppdatert:
02.02.2006