Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet:

Nye retningslinjer for digital publisering

Forskningsrådet har vedtatt nye prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering.

Åpen digital tilgang til publiserte forskningsresultater, vanligvis omtalt som Open Access, er betegnelsen på en stadig viktigere forskningspolitisk målsetting om å sikre åpen tilgang til publiserte resultater av offentlig finansiert forskning. Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering er sentrale retningslinjer for å nå denne målsetningen.

Prinsippene slår fast at vitenskapelige tidsskriftsartikler som bygger på FoU-prosjekter finansiert av Forskningsrådet, skal lagres i åpne digitale arkiv og dermed gjøres tilgjengelig for alle interesserte. Forskningsrådet understreker imidlertid at slik arkivering ikke må bryte med forfatteres og utgiveres rettigheter.

Alternative veier å gå for å sikre tilgang
Elektroniske tidsskrift fritt tilgjengelige på nett. Elektroniske tidsskrift fritt tilgjengelige på nett. Tilgang kan i hovedsak sikres på to måter - gjennom egenarkivering og Open Access-tidsskrifter.

  • Egenarkivering innebærer vanligvis lagring av post-print versjoner av fagfellevurderte artikler i åpne digitale arkiv. Arkivene kan være institusjonelle eller fagspesifikke.
  • Open Access-tidsskrift er elektroniske tidsskrift som er fritt tilgjengelige på Internett. Tidsskriftene er kvalitetssikret gjennom fagfellevurdering på vanlig måte, men publiseringskostnadene dekkes av forfatteren selv, framfor gjennom abonnement.

Forskningsrådet mener at egenarkivering foreløpig er den beste av disse måtene å sikre allmenn tilgang til vitenskapelige artikler.

Implementering og oppfølging
I tiden framover vil Forskningsrådet arbeide med implementering av prinsippene for åpen tilgang til vitenskaplig publisering i FoU-kontrakter og rutiner for prosjektoppfølging. Forskningsrådet har også på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gitt en vurdering av mulige tiltak som kan fremme egenarkivering og annen Open Access publisering.

Imøtekommer forskningspolitiske utfordringer
Open Access, i form av egenarkivering, dekker flere viktige forskningspolitiske behov gjennom å øke den faglige kvaliteten ved at flere enkelt kan kommentere og bygge videre på publiserte forskningsresultater. Forskere ved lite bemidlede institusjoner, ikke minst i utviklingsland, får også tilgang til de nyeste forskningsresultatene. Samtidig sikres framtidens tilgang til dagens publiserte forskningsresultater og næringsliv, myndigheter og forvaltning vil enklere kunne benyttet seg av forskningen.

Skrevet av:
Publisert:
06.02.2009
Sist oppdatert:
13.09.2016