Gå direkte til innhold
 

Ny utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Minst ti nye sentre for forskningsdrevet innovasjon kan starte opp høsten 2020.

Forskningsrådets styre har vedtatt en ny utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i 2019.

Senterordningen startet opp i 2005 og har som formål å styrke innovasjonsevnen og verdiskapingen i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning. Søker og vertsinstitusjon må være en forskningsorganisasjon godkjent av Forskningsrådet, mens private bedrifter og offentlige aktører er med som brukerpartnere. 
 
– Forskningsrådet arbeider for at vi skal få mer ut av samarbeidet mellom forskningsmiljøene og næringslivet. Sentrene bidrar med langsiktig og konsentrert forskningsinnsats på områder med store muligheter for framtidig verdiskaping, og spiller en viktig rolle i arbeidet med å skape muligheter for norsk næringsliv, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Utlysningen i 2019 blir den fjerde siden senterordningen ble etablert. Totalt har 38 sentre startet opp siden 2005. I 2018 er det 24 aktive sentre for forskningsdrevet innovasjon.

Frist i april og september

Midlene lyses ut i to trinn. Søkere må først levere en obligatorisk skisse og deretter en fullstendig søknad. Fristen for obligatoriske skisser blir i april 2019, mens fullstendige søknader må sendes inn innen 25. september 2019. Forskningsrådet publiserer skisseutlysningen i januar, mens hovedutlysningen blir tilgjengelig i god tid før sommerferien.

Mer vekt på innovasjon og kommersialisering, internasjonalisering og offentlig sektor

SFI-ordningen ble evaluert i 2017. Evalueringen bekreftet at ordningen legger godt til rette for å skape et nært samarbeid mellom bedrifter og forskningsgrupper, at sentrene lykkes med å utdanne og bygge akademisk kapasitet, at forskningen generelt er av høy kvalitet, og at ordningen styrker forskerutdanningen på områder av betydning for norsk næringsliv og for samfunnet.
 
Samtidig løfter evalueringen frem tre områder der ordningen ikke scorer like godt:

  • bidrag til innovasjon, kommersialisering og internasjonalisering
  • involvering av bedriftspartnere og reelt forskningssamarbeid mellom aktørene
  • tilpasning av ordningen til offentlig sektor

På bakgrunn av evalueringen og et omfattende oppfølgingsarbeid justerer Forskningsrådet ordningen i neste års utlysning ved å legge mer vekt på

  • innovasjon og kommersialisering, blant annet med tydeligere forventninger til bedrifters aktive deltakelse
  • internasjonalisering, blant annet med tydeligere forventninger til internasjonal deltakelse og samarbeid
  • involvering av offentlig sektor, først og fremst gjennom bedrifter som samarbeider med offentlige aktører

Endret finansieringsmodell

Forskningsrådet fjerner kravet om egenfinansiering fra forskningsorganisasjonene, og vil heller ikke vektlegge størrelsen på eventuell egenfinansiering fra forskningsorganisasjonene i søknadsvurderingen.  Det vil kun være krav om at bidraget fra private bedrifter og andre brukerpartnere skal være 50 prosent av Forskningsrådets årlige bevilgning.
 

Skrevet av:
Knut Dirk van der Wel Spesialrådgiver +47 22 03 71 63 kw@forskningsradet.no
Publisert:
19.12.2018
Sist oppdatert:
14.01.2019