Gå direkte til innhold
 

Nytt SFI:

Ny ultralyd skal redde hjertepasienter

Langt flere vil overleve hjertesvikt eller -stans dersom forskerne ved Center for Cardiological Innovation lykkes.

Senterleder Thor Edvardsen forsker på bedre diagnostisering og behandling av hjerteproblemer. Senterleder Thor Edvardsen forsker på bedre diagnostisering og behandling av hjerteproblemer. (Foto: Andreas B. Johansen) – De siste årene har vi sett en økning i plutselige dødsfall som følge av kardiologiske lidelser. I USA rammes 500 000 personer hvert år, sier Thor Edvardsen. Han er professor ved Oslo universitetssykehus og senterleder for Center for Cardiological Innovation (CCI).

Senteret, som har fått status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), skal kombinere eksisterende og ny teknologi for å finne bedre metoder for å diagnostisere og behandle pasienter med hjertestans eller -svikt.

Blant personer under 40 år, som dør brått av hjertesykdom, er ARVC, en rytmeforstyrrelse i høyre hjertekammer, den vanligste dødsårsaken. Flere profilerte idrettsutøvere har gått ut offentlig med denne diagnosen de senere årene.

Etter fylte 40 år, overtar hjerteinfarkt som vanligste dødsårsak.

Centre for Cardiological Innovation skal jobbe med begge tilstandene. Neste generasjons kardiologisk ultralyd skal gi mer presise diagnoser og bedre behandling.

Vi ønsker å finne metoder for mer korrekt bruk av intern defibrillator (implantert hjertestarter). Unødvendige støt er plagsomt for pasienten, sa Edvardsen. At behovet og markedet er stort, er det liten tvil om.

Livsviktig kommersialisering
– Det overordnede målet vårt er selvfølgelig å hjelpe pasientene. Men hovedmålet for arbeidet ved CCI er kommersialisering, sa senterlederen. Senterkoordinator Eigil Samset fra GE Vingmed Ultrasound, understreket dette poenget:

Eigil Samset fra GE Vingmed Ultrasound. Eigil Samset fra GE Vingmed Ultrasound. (Foto: Andreas B. Johansen) – Utvikling av teknologi og nye metoder innenfor akademia har begrensninger. For at nye behandlingsmetoder skal nå ut til et stort antall pasienter, må samarbeid med de store markedsaktørene til, sa Samset.

Han mener et SFI er en mulighet til å kombinere langsiktigheten i akademia med næringslivets mer kortsiktige behov.

– SFI reduserer risiko og bidrar til å ta resultater langt lengre enn andre støtteordninger. Ordningen er en katalysator for langsiktig verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, sa Samset.

Innovasjonsverdenens elitelag
– Dette er en stor dag, både for oss og for dere. Å åpne en SFI er noe vi gjør både sjeldent og med stor glede. I innovasjonsverdenen kan SFI sammenlignes med Olympiatoppen, sa Anne Kjersti Fahlvik, direktør for Forskningsrådets innovasjonsdivisjon.

Fahlvik er tidligere gründer innenfor medisinsk teknologi og har selv forsket på kardiologisk ultralyd.

Divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik. Divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik. (Foto: Andreas B. Johansen) – Utviklingen på dette feltet skjer fort, og teknologien åpner stadig nye muligheter. Forskningen har ført til at mennesker nå overlever situasjoner som tidligere var dødelige. Mye av utviklingen skjer i grensesnittet mellom folk og teknologi, fortalte Fahlvik. Hun understreket at tett samarbeidet mellom de beste forskerne og de beste bedriftene derfor er meget viktig.

– SFI er flaggskipet i Forskningsrådets innovasjonsportefølje. Jeg gleder meg til å bruke CCI som eksempel på det beste av norsk næringsrettet forskning, sa divisjonsdirektøren.

Bevis på at OUS fungerer
Oslo universitetssykehus (OUS) har fra før et SFI som forsker på kreft og stamceller. I tillegg er de partner i et senter for statistisk metode. Konstituert direktør for OUS, Jan Eirik Thoresen, var til stede på åpningen.

– For OUS er det viktig å få denne SFI-en. Alle som følger litt med i media, vet at vi har en del krevende øvelser om dagen. Men den daglige driften har ikke kollapset og vi evner å ta ut potensialet på mange forskjellige områder. Anerkjennelsen denne senterutnevnelsen gir, er positivt for miljøet og for sykehuset for øvrig, sa Thoresen, som ser fram til å se hvilke frukter samarbeidet med industripartnerne bærer.

– Våre industrielle partnere har andre rammebetingelser og forskjellig forståelse fra vår. Her har vi et stort potensial å hente ut. Jeg ikke bare håper – jeg regner med – at dette samarbeidet blir bra.

Anne Kjersti Fahlvik og Jan Eirik Thoresen signerer SFI-dokumentet. Anne Kjersti Fahlvik og Jan Eirik Thoresen signerer SFI-dokumentet. (Foto: Andreas B. Johansen)

Fakta om CCI


Centre for Cardiological Innovation er et av syv nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon. Senterets mål er å bidra til økt verdiskaping gjennom å utvikle neste generasjons ultralydsystemer til bruk i kardiologi. Senteret skal kombinere eksisterende og nye teknologier for bedre kartlegging og behandling av pasienter med risiko for plutselig hjertesvikt eller -stans.

Senteret er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Simula Research Laboratory, Universitetet i Oslo, GE Vingmed Ultrasound, CardioSolv og Kalkulo. Senteret har et budsjett på omkring 210 millioner kroner over åtte år, hvorav 80 millioner kroner finansiert av Forskningsrådet.

 

Fakta om SFI

Forskningsrådet har opprettet 21 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). De sju nyeste, deriblant CCI, starter opp i 2011. Sentrene skal samle spisskompetanse og være de beste innenfor sine felt. Målet med ordningen er å styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv gjennom samarbeid mellom FoU-aktive virksomheter og forskningsinstitusjoner. SFI legger ingen begrensninger for fagområde. Sentrenes internasjonaliseringsevne vurderes i søknadsbehandlingen. Totalt budsjett for de 14 sentrene som var aktive i 2010 var 439 millioner kroner. 157 millioner kroner kom fra Forskningsrådet. Totalt budsjett for alle de 21 sentrene over alle år er nærmere fem milliarder kroner hvorav 1,6 milliarder kroner fra Forskningsrådet.

 

Skrevet av:
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
01.11.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016