Gå direkte til innhold
 

Ny satsing på brannsikkerhet

I 2018 vil Forskningsrådet lyse ut 40 millioner kroner til forskning og innovasjon for økt brannsikkerhet.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Målet er at den nye satsingen (BRANNSIKKERHET) vil gi samfunnet mer effektiv brannsikkerhet gjennom mer kunnskapsbaserte tiltak.

Gjensidigestiftelsen har gitt 350 millioner kroner i "Det store brannløftet", og Forskningsrådet er satt til å forvalte midlene som skal styrke forskning og innovasjon på feltet.

- Det er svært positivt at forskningen på brannsikkerhet nå styrkes, sier Jesper W. Simonsen - Brannsikkerhet er et forskningsfelt som har lite prioritert de siste årene, og det er svært positivt at dette feltet nå styrkes, sier Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør i Forskningsrådet

- Den nye strategiske satsingen på forskning og innovasjon for brannsikkerhet er et viktig virkemiddel for å styrke et lite utviklet og fragmentert forskningsfelt innenfor et område av stor betydning for samfunnet, understreker Simonsen.

To sentre vil få støtte
BRANNSIKKERHET-satsingen innrettes etter en sentermodell, basert på erfaringer og inspirasjon fra senterordningene.

Et senter ledes av en vertsinstitusjon og skal bestå av et konsortium med utdannings- og forskningsinstitusjoner, offentlige og private virksomheter. Forskningen skal være anvendt, og det skal legges til rette for innovasjon hos både næringsliv og offentlige aktører.

Forskningsrådet har ambisjoner om å opprette to sentre som skal få bevilgning i løpet av året.

Sentrene skal være minimum 30 prosent egenfinansiert og Forskningsrådet forventer at deltakende aktører ved sentrene forsterker finansieringen til forskningsfeltet ved å søke forskningsmidler via andre aktuelle ordninger i Forskningsrådet. Sentrene vil kunne få finansiering for 5 + 3 år.

Skal styrke forskningen og innovasjonsevnen
Satsingen skal bidra til å bygge sterke fagmiljøer og styrke forskerutdanningen på feltet. Senter som prosjektform er valgt for å legge til rette for økt samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning.

BRANNSIKKERHET er særlig opptatt av nytteverdien av forskningen og at innsatsen ved sentrene gjøres relevant gjennom brukermedvirkning og utprøving av nye kunnskapsbaserte tiltak.

Sentralt for satsingen er å også sikre mer og bedre samarbeid mellom forskningsmiljøene, finansiører og brukere av kunnskap.

Utlysninger i 2018
Forskningsrådet har oppnevnt et styre for satsingen og i starten av mars skal styret vedta innhold for utlysning av støtte til sentrene.

I første omgang vil søkere bli bedt om å sende inn en obligatorisk skisse og planlagt frist for dette er 25 april.  

I andre omgang vil søkere som har sendt inn skisse bli bedt om å sende inn fullstendig søknad. Planlagt frist for dette er 12. september.

Tematisk innretning
Satsingen vil ha en tematisk innretning og satsingsstyret vil vedta prioriterte temaområder før skisseutlysningen gjøres offentlig. En faglig bredde vil stå sentralt for satsingen, og tverrfaglige og tverrsektorielle problemstillinger vil være særlig viktige.

Styret
Styret for satsingen BRANNSIKKERHET er oppnevnt for perioden 01.01.2018 – 31.12.2021 og består av følgende personer:

 

Leder:               Thomas Gell, direktør, Brandforsk

Medlemmer:     Grunde Jomaas, professor, University of Edinburgh

   Erna Danielsson, dosent, Mittuniversitetet

   Anne Hjort, brannsjef, Asker og Bærum brann og redning IKS

   Dag Botnen, brannsjef, Haugaland brann og redning IKS

   Tone Rabe, HMS-sjef, Herøya industripark

   Hans Kristian Madsen, avdelingsdirektør, DSB

Observatør:      Ingrid Tollånes, avdelingsleder, Gjensidigestiftelsen

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                

 

 

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
16.02.2018
Sist oppdatert:
03.10.2018