Gå direkte til innhold
 

Ny pris for unge fremragende forskere – har du en kandidat?

Forskningsrådet har opprettet en pris for unge, fremragende forskere. Prisen skal gå til en forsker under 38 år som har vist høy faglig kvalitet, stor selvstendighet og vært nyskapende. Alle kan sende inn forslag til prisvinner.

– Forskningsrådet vier unge forskere stor oppmerksomhet, og vi lager nå en policy for rekruttering og karriereløp for forskning. For å markere tydelig at vi satser på unge, fremragende forskere har vi nå opprettet en egen pris. Vi håper det skal bli en kilde til inspirasjon for forskere i starten av sin karriere, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
– Nå ønsker vi mange gode forslag til prisvinner. Vi håper mange benytter anledningen til å foreslå kandidater, sier Hallén. Forslag til vinner av den nye prisen for unge fremragende forskere kan sendes til Forskningsrådet før 17. juni. Send forslaget med en begrunnelse til: forskningsprisen@forskningsradet.no

Forskningsrådet deler årlig ut fire priser. I tillegg til Prisen for unge fremragende forskere er det Prisen for fremragende forskning, Innovasjonsprisen og Formidlingsprisen.

Prisene for 2016 deles ut på Forskningens festaften 28. september. 

Trenger forskere med nye ideer

Anders Schomacker Anders Schomacker er nyoppnevnt medlem av juryen som skal kåre vinneren av den nye prisen for unge fremragende forskere og prisen for fremragende forskning. Han er selv et unntak i forsknings-Norge. I en alder av 37 år ble han nylig professor i geologi ved UiT Norges arktiske universitet. Ifølge NIFU var gjennomsnittsalderen for nyansatte professorer nesten 50 år i 2014. Og andelen professorer over 60 år har økt fra 29 prosent i 2001 til 41 prosent i 2011.

– Nå skjer det store endringer i samfunnet, og vi må tenke fornyelse og omstilling i økonomien. Da er det avgjørende at vi satser på unge forskere med nye ideer. Mange forskere presterer veldig bra tidlig i karrieren. De beste kandidatene må få mulighet til å forfølge ideene sine og ha tilgang til forskningsmidler slik at de kan fortsette med forskning, sier Schomacker.

Prisen kan gjøre en stor forskjell

Han er engasjert i unge forskeres situasjon og er nestleder i Akademiet for yngre forskere, som ble stiftet i fjor. Han har tro på at en nasjonal pris som er åpen for alle fagområder kan inspirere unge forskere.
  
– En slik pris kan gjøre en stor forskjell for en forsker tidlig i karrieren. Jeg håper det kommer inn mange forslag til denne prisen.

Schomacker ser fram til arbeidet i juryen og å få innblikk i mange spennende problemstillinger og temaer som unge talentfulle forsker jobber med. Han har gjort seg noen tanker om hva som kan kjennetegne en prisvinner:

– Jeg ser for meg en nysgjerrig person som arbeider målrettet. Hun eller han er kanskje i ferd med å bygge opp en egen forskningsgruppe og har begynt å publisere i de beste tidsskriftene. Forskeren tør å satse utenfor rammene og er engasjert i risikoforskning som kan pløye ny mark.

Fakta

  • Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere er en nyopprettet pris i 2016. 
  • Prisen skal belønne høy kvalitet, selvstendighet og faglig nyskapning og skal stimulere prisvinneren tidlig i karrieren til videre innsats og satsing på forskning.
  • Prisen er åpen for unge forskere innenfor alle fag og disipliner, også for tverrfaglig forskning.
  • Prisen består av en sum på 500 000 kroner.
  • Prisvinneren må være yngre enn 38 år når prisen deles ut. Permisjoner, verneplikt og langvarig sykefravær trekkes fra.

Khrono skriver om prisen - 500.000 kroner til de yngste forskerne

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
30.03.2016
Sist oppdatert:
04.02.2019