Gå direkte til innhold
 

Ny policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning

- Vi skal være en viktig pådriver for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning, både nasjonalt og internasjonalt, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon Forskningsrådet har gjennom en årrekke arbeidet for likestilling i forskning, kjønnsperspektiver i forskning og grunnleggende kunnskap om kjønn.

- Med den nye policyen vil Forskningsrådet styrke arbeidet ved å sette mer konkrete og etterprøvbare mål, sier Hallén.

Går glipp av forskertalenter

I forskningssammenheng ligger Norge i tet i Europa med andel kvinner i styrene og som institusjonsledere. Men når det gjelder toppstillinger i forskning ligger vi kun litt under middels.

I Norge er det nå like mange kvinner som menn som tar doktorgraden. Men selv på områder der kvinner er i flertall blant doktorandene, er det flest menn som rekrutteres til videre forskerkarrière på toppnivå.

- Tapet av kvinnelige forskertalenter er urovekkende for norsk og internasjonal forskning, sier Arvid Hallén.Foto: Bård Gudim - Tapet av kvinnelige forskertalenter er urovekkende for norsk og internasjonal forskning, sier Arvid Hallén. (Foto: Bård Gudim ) - Tapet av kvinnelige forskertalenter er urovekkende for norsk og internasjonal forskning, sier Hallén.

Erfaringer tilsier at med enkle og konkrete tiltak er det mulig å få til betydelig bedre kjønnssammensetning. Men for å få en gjennomgripende endring, trengs ledere som tar en aktiv rolle, understreker Hallén.

Obligatorisk
Forskningsrådet har i løpet av de siste årene innført kjønnsperspektiv i forskningen som et obligatorisk kriterium i søknadsvurderingen.

- Alle programmer og satsinger må foreta en konkret vurdering av hvordan kjønnsdimensjonen har betydning for deres kunnskapsområde. For å få dette til, må vi øke kompetansenivået hos alle involverte. Vi gjør dette for å styrke forskningens kvalitet, sier Hallén.

Internasjonal oppmerksomhet
Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver får betydelig oppmerksomhet i europeisk politikk for forskning og innovasjon.

- Vår ambisjon må være å bli blant de fremste land i Europa. Norge har alle forutsetninger kulturelt, økonomisk og politisk for å få dette til, understreker Hallén.
 

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
26.01.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016