Gå direkte til innhold
 

Ny giv for formidling av kjønnsforskning

- Vi ønsker å være mest mulig relevante og aktuelle, sier Linda Marie Rustad, direktør for Kilden kjønnsforskning.no. Denne uken lanserer Kilden sitt nye nettsted: www.kjonnsforskning.no

www.kjonnsforskning.no
Nettstedet legger stor vekt på gode søkemuligheter, og redaksjonen vil blant annet jobbe for å knytte kjønnsforskning opp til aktuelle hendelser og temaer.

 www.kjonnsforskning.no er uavhengig og journalistene jobber etter redaktørplakaten.  Kilden har i oppgave å formilde norsk kjønnsforskning i Norge og i utlandet, og har derfor egne engelske sider.

 Skjulte skatter
- Kjønnsforskningsfeltet favner vidt, og rommer blant annet teknologi og medisin,  etnisitet, seksualitet og forskning på barn og unge for å nevne noe. Forskning på en rekke sentrale samfunnsområder inngår i kjønnsforskning, sier Rustad.

Hun forteller at de i arbeidet med omlegging til nye nettsider fant en del skjulte skatter.

- Vi har derfor benyttet denne anledningen til å vise fram materiale som har ligget litt skjult på de gamle sidene. På forsiden vår vil leserne for eksempel finne "Kvinnehistorie gjennom 100 år", en samling av flere nettsteder Kilden har utviklet.

Medarbeiderne i Kilden har sørget for at norsk kjønnsforskning skal bli mer tilgjengelig. Fra venstre Eivor Mæland, Toril Enger, Kristin Aukland, Ida Irene Bergstrøm, Linda Marie Rustad, Ellen Sandum og Anne Winsnes Rødland. Foto: Siv Haugan

 - Vi vil også gjøre Tidsskrift for kjønnsforskning mest mulig synlig. Blant annet har vi scannet alle innholdsfortegnelsene helt tilbake til 1970-tallet, og disse er tilgjengelige på sidene.

 Tidsskriftets historie er ikke bare en dokumentasjon av utviklingen av kvinne-, manns- og kjønnsforskningen, men også av viktige samfunnsendringer og hvordan mannlighet og kvinnelighet har blitt tolket og forstått de siste 40 årene.

Tidsskiftet fins i fulltekst hos Idunn  hvor vi ble med i 2009, men målet vårt er å digitalisere hele tidsskriftserien, opplyser Rustad.

 I tillegg til å ha et nasjonalt ansvar for formidling av kjønnsforskning,  tar de eksterne informasjons- og formidlingsoppdrag . Kilden ble opprettet i 1998 og er organisert som en randsone i Forskningsrådet og får sin basisfinansiering derfra.

 

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
10.09.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016