Gå direkte til innhold
 

Ny database for helseregistre

Samling av helseregistre i en metadatabase skal gjøre hverdagen enklere for forskere.

Den nye databasen skal gjøre hverdagen enklere for forskere. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Det nye nettstedet Health Registries for Research Norway (Helseregistre for forskning) er en metadatabase som på sikt skal gi en samlet oversikt over hvilke helsedata som forskere kan søke det enkelte helseregister om å få tilgang til. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Foreløpig er det publisert en oversikt over de dataene som er tilgjengelige fra Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet og somatikkdelen i Norsk pasientregister i regi av Helsedirektoratet.

Etterhvert vil informasjon fra de andre sentrale helseregistrene bli tilgjengelig på nettsiden.

– Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å gjøre helsedataene i registrene mer tilgjengelig for forskerne. Målet er å bidra til en enklere hverdag for forskere som søker om slike helsedata, forklarer Gun Peggy Strømstad, områdedirektør ved Folkehelseinstituttet og prosjektleder for Helseregistre for forskning.

Lettere å planlegge forskning
I dag er informasjonen fra helseregistrene spredt på ulike nettsteder. I flere av dem ligger heller ikke informasjon om innholdet åpent tilgjengelig. Dette gjør det vanskeligere for forskere å planlegge prosjekter.  

Å lete etter informasjon om hva helseregistrene kan tilby av forskningsdata spiser av den tiden man heller kunne ha brukt på forskning. Det gir også en unødvendig stor belastning på saksbehandlerne i registrene.

– I noen registre er det vanskelig å finne informasjon om hva slags data som finnes i registrene. Det har blant annet ført til at saksbehandlere må bruke mye tid på å svare forskere på dette, sier Strømstad.

God hjelp
Mangeårig registerforsker og fagdirektør for forskning ved Folkehelseinstituttet, Siri Håberg, mener at den nye metadatabasen vil bli ønsket velkommen, spesielt av ferske forskere:

– Som ny forsker er det ofte veldig vanskelig å vite hva mange helseregistre inneholder av data. Det gjør det mer utfordrende å planlegge forskningsprosjekter. Denne metadatabasen vil derfor blir til stor hjelp, mener fagdirektøren.

Metadatabasen ble lansert den 15. juni av prosjektets eier, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Universitetet samarbeider med blant andre Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om å lette tilgangen til data fra de sentrale helseregistre. Prosjektet Health Registries for Research «Helseregistre for forskning – en nasjonal infrastruktur» er finansiert av Forskningsrådet.

Stein Emil Vollset ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen var prosjektleder i første del av prosjektperioden og har hatt en sentral rolle i utformingen av prosjektet.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Skrevet av:
Publisert:
16.06.2017
Sist oppdatert:
23.06.2017