Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

Ny Idélab: "Industri 4.0 på norsk"

Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager.

 Norsk økonomi møter utfordringer på grunn av oljepris og klimaendringer, samtidig som det er store næringsutviklingspotensialer i grønn omstilling og i muliggjørende teknologier. Fremtidens industri vil i større grad basere seg på mulighetene som ligger i digitalisering og automatisering, sier innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik.

Fremtidens industri vil i større grad basere seg på mulighetene som ligger i digitalisering og automatisering, sier innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik. Utviklingen skjer på tvers av sektorer, bransjer og landegrenser. Det gjelder teknologi, kunnskap, bedrifter og markeder. Vi ser stadig nye samarbeids- og forretningsmodeller, sier hun.

Industri 4.0 på norsk
Forskningsrådets har gjennomført Idélab tre ganger siden 2014 med temaene nullutslippssamfunn, smarte byer og havbaserte næringer. Idélaben som går av stabelen i juni, har tittelen "Industri 4.0 på norsk". Fristen for å søke om å få være med, var 26. april.

– Ved å utnytte nasjonal kompetanse og fortrinn vil vi bidra til digitalisering av industrien. Fokus vil være på små og mellomstore bedrifters (SMBers) digitaliserings- og omstillingsmuligheter og deres underleverandørrolle, med mål om økt verdiskapning i alle ledd, sier Fahlvik.

Målsetningen med Idélaben er å dyrke fram nye idéer som kan hjelpe norske SMBer til å omfavne mulighetene som ligger i "Industri 4.0 på norsk".  Flere av de største norske bedriftene satser allerede tungt på digitalisering og automatisering av sin produksjon. De er imidlertid avhengig av at også deres underleverandører har innovasjonsvilje og -evne til å møte eget omstillingsbehov slik at verdiskapingen utvikles, sier hun.

Fra kreativitet til konkrete prosjekter
Målsetningen med Idélaben er å dyrke fram nye idéer som kan hjelpe norske SMBer til å omfavne mulighetene som ligger i "Industri 4.0 på norsk". Idélaben skal være et kreativt forum hvor personer med ulik sektor- og fagkunnskap kan bli kjent, generere ideer og utvikle prosjektkonsepter.

De beste idéene vil få tilsagn om støtte ved avslutningen av Idélaben. Idéene som når opp i konkurransen, skal videreutvikles til konkrete prosjekter som delfinansieres av Forskningsrådet.

Prosjektene må ha stort potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser, og de kan gjerne introdusere nye forretningsmodeller og skal lede til samfunnsansvarlig innovasjon.

–  Erfaringene våre viser også at en Idélab bidrar til å etablere varige nettverk og prosjektsamarbeid på tvers av sektorer og bransjer, sier Fahlvik.

Les mer:

Skrevet av:
Emil Solerød Jahren og Karin Totland
Publisert:
30.03.2017
Sist oppdatert:
19.05.2017