Gå direkte til innhold
 

Norske forskere kan delta i nye COST-nettverk

35 nye COST-aksjoner settes i gang utover høsten. Forskere med interesse for å bygge et internasjonalt faglig nettverk, bør sjekke listen over nye aksjoner for å se om det er aktuelt å bli med.

En COST-aksjon er et samarbeid mellom forskere fra minst fem land om en problemstilling, der hver deltager har egen prosjektfinansiering. I COST kalles problemstillingene disse nettverkene forsker på, "aksjoner". Din fagkompetanse eller prosjektet du jobber med, kan gjøre det aktuelt for deg å delta i en aksjon. 

Nettverkene er som oftest utpreget tverrfaglige. Som regel er det deltagere fra flere enn 20 land, så nettverkene er også ganske store, forteller Trude Dypvik. Hun er COST-kontakt i Forskningsrådet og den du skal snakke med hvis du er interessert i å delta.

Derfor bør norske forskere delta i COST-aksjoner:

  • Du får tilgang til et stort internasjonalt nettverk innenfor fagfeltet ditt, og ofte også tilgrensende fagfelt.
  • Du får samarbeidspartnere som du senere kan søke annen forskningsfinansiering sammen med.
  • Deltagelsen utvider nettverket ditt, eller gir deg et helt nytt nettverk.
  • Skal du søke internasjonalt, må du ha internasjonalt nettverk. Mange COST-nettverk diskuterer og samarbeider om søknader til Horisont 2020.
  • Unge forskere kan ha særlig utbytte av å delta i en COST-aksjon for å komme tidlig i gang med en internasjonal karriere.

Trude Dypvik er COST-kontakt i Forskningsrådet.

– Bli med fra start

– Det er lurt å melde seg så fort som mulig. Allerede i september er det "kick off" for de første aksjonene. Da tas en del viktige beslutninger, leder velges, og veivalg blir tatt. Det er viktig at norske deltagere er med fra starten, sier Dypvik.

Det første du gjør, er å se på listen over nye COST-aksjoner for å se om noe er relevant for ditt fag og din forskning. Du kan laste den ned som pdf til høyre her på siden, eller nedenfor informasjonen COST har lagt ut om årets nye aksjoner. Deretter kan du kontakte Trude som hjelper deg videre.

Merk at COST ikke finansierer selve forskningen. Deltagerne skal allerede fått nasjonal finansiering av sitt prosjekt. Du får dekket kostander til reise og møtedeltagelse, men du får ikke betalt for tiden du bruker på dette. Det må dekkes av den nasjonale prosjektfinansieringen du har.

Plass til flere norske

Det kom hele 454 søknader kom inn til fristen i desember i fjor. I de 35 aksjonene som er godkjent, er det 1437 deltagere. Av disse er 39 prosent kvinner og 26 prosent yngre forskere. Av hovedsøkere for søknadene er 26 prosent kvinner og 18 prosent yngre forskere. Én aksjon har norsk hovedsøker.

Det var norske deltagere i 19 av de 35 søknadene som er blitt godkjent. For å bli med i aksjonen, må disse og eventuelt andre som er interessert i å delta, formelt utnevnes. Det er en prosess som pågår nå.

Se også: HiOA deltar i prestisjefullt COST-nettverk

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
29.08.2017
Sist oppdatert:
21.09.2017