Gå direkte til innhold
 

Norske fagmiljøer deltar sterkt i nordisk innovasjonssatsing innen persontilpasset medisin

Nordiske forsknings- og innovasjonsråd vil sammen finansiere syv nordiske prosjekter på i alt 165 millioner kroner for å få frem innovasjoner og ny kunnskap som skal gi skreddersydd behandling til hver enkelt pasient. Norske fagmiljøer deltar i alle prosjektene.

- Vi står foran et skifte i utvikling og levering av helsetjenester. Persontilpasset medisin er i rask utvikling internasjonalt og potensialet for innovasjon og næringsutvikling er stort. Med disse prosjektene har de nordiske landene mulighet til å ta en ledende rolle internasjonalt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forsknings- og innovasjonsråd fra de fem nordiske landene har gått sammen om en felles satsing innenfor persontilpasset medisin. Persontilpasset medisin handler om nøyaktig og målrettet forebygging, diagnostisering og behandling som muliggjøres på grunn av bioteknologi og digitalisering. Hver og en av oss har en unik biologi og genetisk profil som er viktig for vår helse, for hvilke sykdommer vi utvikler og hva slags behandling vi trenger. Med nøyaktig diagnostikk og medisinering kan vi få den medisinen som virker på nettopp oss og unngå bivirkninger. Rett behandling er det beste for pasienten, for helsetjenestene og det sparer storsamfunnet for tid og penger. 
 

Milepæl

– Tildelingen er en viktig milepæl for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin i Norden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Norden er i en posisjon til å ta føringen internasjonalt og bli en unik testarena innen persontilpasset medisin. Med gode helsedata fra tilsammen nær 30 millioner innbyggere vil Norden ha et internasjonalt fortrinn i arbeidet med å utvikle og innføre mer treffsikre behandlingsmetoder for mange ulike sykdommer.

- Norden er vår nærmeste samarbeidsarena og springbrett ut mot resten av verden. De nordiske landene har ganske like helsetjenester og møter mange av de samme utfordringene. Derfor er samarbeid med godt etablert og internasjonalt posisjonert helseindustri i våre naboland viktig for norsk helsenæring, sier Røttingen.

Det er norske deltagere i alle de syv prosjektene som får støtte og de kommer fra universiteter og helseforetak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i tillegg til Statens legemiddelverk og næringslivet. De finansierte prosjektene er av høy faglig kvalitet og kombinerer kunnskap og innsikt fra mange ulike fagfelt innenfor bioteknologi, medisin og IKT.

 

Hjertesykdommer og søvnproblemer i forbindelse med snorking

Ett av prosjektene skal utvikle en algoritme for å treffsikkert behandle hjertepasienter. Prosjektet, som har navnet PM-HEART ledes fra Rigshospitalet i København og de norske forskerne er fra NTNU og Universitetet i Oslo. Målet er å utvikle en algoritme som kan forutsi i hvilke tilfeller behandling ikke er nødvendig. Algoritmen er basert på store sett med helsedata, inkludert ultralydbilder fra hjerteundersøkelser. Prosjektet vil også se på de etiske, juridiske og samfunnsøkonomiske aspektene ved håndtering av personlige og ofte følsomme helsedata for hjertepasienter.

I et annet prosjekt, NordSleep, samarbeider forskere fra Island, Finland og Norge for å utvikle en behandling for personer som har dårlig søvnkvalitet på grunn av pusteproblemer knyttet til snorking, kalt søvnapné. Sykdommen rammer minst en av ti, og det er store variasjoner i sykdomsspekteret. Ved hjelp av kunstig intelligens skal forskerne forbedre søvnanalysene som i dag brukes og utvikle metoder som fanger den enkelte persons søvn- og pustemønster slik at de kan tilbys den rette og beste behandling. 
 
Fakta persontilpasset medisin:
  • Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte
  • Økt treffsikkerhet vil gi større effekt og færre bivirkninger
  • Molekylærbiologi og genetikk er sentralt i persontilpasset medisin. Forskning på feltet kan også bruke andre type data som informasjon om livsstil og påvirkning fra miljøet

 

De finansierte prosjektene som mottar totalt 165 millioner norske kroner er: 

PRECISE

I dette prosjektet skal man utvikle nye metoder for helseøkonomiske analyser som er bedre tilpasset persontilpasset medisin. Dette vil kunne forbedre beslutningene i helsevesenet slik at kostnadseffektive persontilpassede tiltak kan implementeres.
 
Prosjektleder: Statens legemiddelverk, Norge
Norsk partnere: Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet.
Bevilgning og finansiering: Totalt ca. 0,97 mill. EUR, ca. 5,5 mill. NOK til de norske partnerne fra Forskningsrådet og NordForsk. Øvrig finansiering fra Statens Byrå for innovasjonssystemer (Vinnova, Sverige) og NordForsk.
 

NorDCaP

NorDCaP skal  implementere en persontilpasset behandling for  bedre og mer nøyaktig diagnose av prostatakreft. Dette vil gi bedre livskvalitet og øke antallet som overlever prostatakreft. Behandlingen vil også gi høyere kvalitet i pasientomsorgen og et mer kostnadseffektivt og bærekraftig helsesystem.
 
Prosjektleder: Henrik Grönberg, Karolinska Institutet, Sverige
Norsk partner: Stavanger Universitetssykehus
Bevilgning og finansiering: Totalt ca. 2,3 mill. EUR, ca. 6,4 mill. NOK til den norske partner fra Forskningsrådet og NordForsk. Øvrig finansiering fra Innovationsfonden (Danmark), Statens Byrå for innovasjonssystemer (Vinnova, Sverige), Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, og NordForsk.


NordSleep

Prosjektet ha nye diagnostiske tilnærminger for søvnapné ved bruk å bruke måleutstyr som er  minimalt søvnforstyrrende, dvs  wearables med sensorer samt benytte  kunstig intelligens, og maskinlæring. Resultatene fra dette prosjektet kan føre til et paradigmeskift innen diagnostikk og behandling av søvnapné.

Prosjektleder: Östra Finlands universitet, Finland
Norske partnere: Akershus universitetssykehus. Andre norske partnere er Universitetet i Oslo og Drowzee, Trondheim.
Bevilgning og finansiering: Totalt ca. 1,6 mill. EUR, ca. 7,3 mill. NOK til norske partnere fra Forskningsrådet og NordForsk. Øvrig finansiering fra Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Islands forskningsenter (RANNÍS), og NordForsk.


PM-HEART

Prosjektet skal utvikle og klinisk implementere persontilpasset medisin for å unngå både over- og underbehandling av iskemisk hjertesykdom (IHD). Prosjektet håper å redusere medisinbruk, sykehusbesøk, og dermed også kostnader knyttet til helsetjenester.
 
Prosjektleder: Rigshospitalet, Danmark
Norsk partnere: NTNU og Oslo universitetssykehus
Bevilgning og finansiering: Totalt ca. 3 mill. EUR, ca. 8,9 mill. NOK til de norske partnere fra Forskningsrådet og NordForsk. Øvrig finansiering fra Innovationsfonden (Danmark), Islands forskningsenter (RANNÍS), og NordForsk.


PERAID

Prosjektet skal  implementere persontilpasset medisin ved alvorlige,  smittsomme sykdommer, og ha  fokus på livstruende nekrotiserende fasciitt, dvs bakterier som ødelegger hus og vev (ofte omtalt som  kjøttetende bakterier) og på  pasienter med sepsis (blodforgiftning).
 
Prosjektleder: Karolinska Institutet, Sverige
Norsk kontakt: St.Olavs Hospital og Universitetet i Bergen
Bevilgning og finansiering: Totalt ca. 3,1 mill. EUR, ca. 10 mill. NOK til de norske partnere fra Forskningsrådet og NordForsk. Øvrig finansiering fra Innovationsfonden (Danmark), Statens Byrå for innovasjonssystemer (Vinnova, Sverige) og NordForsk.


NORA

NORA-prosjektet skal utvikle en persontilpasset tilnærming til behandling av leddgikt (revmatoid artritt) ved å samle og analysere mange forskjellige typer data, inkludert data samlet inn av pasientene selv. Dette skal lede til nye diagnostiske og digitale verktøy som kan komme pasientene og helsetjenestene til gode.
 
Prosjektleder: Karolinska Institutet, Sverige
Norsk partner: Diakonhjemmet Hospital
Bevilgning og finansiering: Totalt ca. 3 mill. EUR, ca. 4,1 mill. NOK til den norske partneren fra Forskningsrådet og NordForsk. Øvrig finansiering fra Innovationsfonden (Danmark), Statens Byrå for innovasjonssystemer (Vinnova, Sverige) og NordForsk.
 

NORDTREAT

Prosjektet vil bidra til å forbedre prognosen og livskvaliteten til de mange pasientene med inflammatorisk tarmsykdom som Chrons sykdom og ulcerøs kolitt ved å introdusere en ny persontilpasset algoritme basert på biologiske analyser av enkelt pasienter. 
 
Prosjektleder: Örebro universitet, Sverige
Norsk partnere: Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo
Bevilgning og finansiering: Totalt ca. 2,9 mill. EUR, ca. 8,8 mill. NOK til de norske partnerne fra Forskningsrådet og NordForsk. Øvrig finansiering fra Innovationsfonden (Danmark), Statens Byrå for innovasjonssystemer (Vinnova, Sverige), Islands forskningssenter (RANNÍS), og NordForsk.

 

Skrevet av:
Christian Haug-Moberg Seniorrådgiver chh@forskningsradet.no
Publisert:
18.01.2019
Sist oppdatert:
17.01.2019