Gå direkte til innhold
 

Innovasjon i Europa:

Norske bedrifter hevder seg godt i Eurostars

Norge får, målt per innbygger, realisert flest prosjekter av alle land i Eurostars-programmet runde 11. Forskningsrådet bidrar med 43 millioner kroner til tolv prosjekter.

299 søknader kom inn til den ellevte runden i programmet Eurostars. Prosjekter med norsk deltakelse gjorde det svært godt i den europeiske konkurransen om støtte til innovative bedrifter. I alt ble 82 prosjekter vurdert som støtteverdige av de internasjonale ekspertpanelene, hvorav 70 blir realisert. Av disse er 12 prosjekter med norske deltakere. 

Det aller beste av de 12 prosjektene med norske deltakere ble rangert så høyt som nummer tre blant samtlige 299 søkere.

- De 12 prosjektene med norske deltakere er sikret finansiering, sier leder for Eurostars-sekretariatet i Norge Inga Bruskeland, seniorrådgiver i Forskningsrådet.

Til sammen utgjør den norske støtten 43 millioner kroner. Støtten utbetales fra Forskningsrådet, men EU-programmet Horisont 2020 tilbakebetaler 25 prosent i etterkant.

Tidevannsenergi på broer
Et av prosjektene med norske deltakere som vant frem i 11. runde er TideTec, en bedrift som utvikler en turbin til å feste på broer og diker for å utnytte tidevannsenergi.  Prosjektet er et samarbeid med en britisk bedrift og tysk forskningsmiljø. NRK Nyhetsmorgen intervjuet TideTec om innovasjonen de har vunnet støtte for.

(Foto: TideTecs hjemmeside)

TideTec jobber med tidevannsenergu og er en av 11 norske bedrifter som får midler fra Eurostars 11. runde.

 

Styrker konkurranseevnen
- Dette er gledelig. Dette styrker norsk næringslivs mulighet til å øke sin konkurranseevne gjennom internasjonalt samarbeid, blant annet ved at de som deltar i Eurostars opparbeider seg kunnskap om og tilgang til andre lands markeder og de får tilgang til forskning og kunnskap som ikke alltid finnes i Norge, sier Forskningsrådets administrerende direktør, Arvid Hallén.

Arvid Hallén mener den norske suksessen i Eurostars er en del av en trend mot mer kunnskapsbasert innovasjon i norsk næringsliv, og også en del av et bilde der norske søkere henter hjem FoU-midler fra EU-programmet Horisont 2020.

Et virkemiddel
- Kunnskapsbasert innovasjon er viktig både for fremtidens verdiskaping og løsningen av store samfunnsproblemer som helse, klima og samferdsel. Forskningsrådet vil jobbe for at stadig mer av norske bedrifters innovasjon kobles med forskning og utvikling. Eurostars er her ett av flere virkemidler, sier direktøren, som minner om at norske bedrifter blant annet kan søke innovasjonsprosjekter i næringslivet og skattefradrag for FoU gjennom Forskningsrådet. 

Ekspert-utvalg
Forskningsrådets program Eurostars er et samarbeid mellom EUREKA-nettverket og EU. Det gir støtte til forskning og utvikling (FoU) i små og mellomstore bedrifter som jobber frem produkter, tjenester eller prosesser med høy innovasjonsgrad. Søkerne er bedrifter. Programmet har ingen begrensninger for bransjer, sektorer eller teknologiske områder.

Søknadene vurderes av uavhengige internasjonale fag-eksperter. Kriteriet for å få støtte er både innovasjonsgrad og utsiktene til å kunne lage profitt. Prosjektene som søker må ha partnere i minst to Eurostars-land. Prinsippet i Eurostars er at hvert land finansierer støtten til "sine" deltakere.

- Vi håper det store norske gjennomslaget får fler små og mellomstore bedrifter til å få øynene opp for Eurostars, sier Hallén.

 

Faktaboks

 

De 12 prosjektene med norske deltakere, i Eurostars, runde 11. 2014

 

Tittel på prosjekt Norske partnere Samarbeid
Steel Pipeline Inspection for Corrosion Evaluation under Thermal Insulation Solid Offshore Technology AS Storbritannia
EHR treatment pathways for better care and professional nurse support in municipality health service  Hospital Organiser og Norwegian Computing Center Storbritannia
Optimizing OCR Performance on Historical Documents Lumex AS Tyskland
Active flood protection with integrated renewable energy and smart transport infrastructure TideTec AS Storbritannia og Tyskland
Development of Affibody based radioimmunotherapy for treatment of multiple myeloma Nordic Nanovector AS Sverige
Advanced laser-based heat sensor for fire detection Elotec A/s Danmark
SubsEA DEtection of Corrosion Solid Offshore Technology AS Storbritannia
A photocatalytic system for water cleaning using UV-LED and doped catalysts applied to ballast water KeraNor AS, Norsk Institutt for Vannforskning og NTNU-Inst. for vann og miljøteknologi Storbritannia
A novel, topical drug for treatment of diabetic foot infections (DFI)  Lytix Biopharma AS Storbritannia og Sverige
Capturing and bookmarking of surgical and diagnostic videos. Integration in Operating Room workflows Posicom AS og Oslo University Hospital Finland
New nano-carbon sponge material for efficient oil-spill control in vulnerable ocean environments Norwegian Graphite AS Finland
Communication and Assessment Strategic Solution for Insurance Underwriting and Surveys AnsuR Technologies AS Belgia
Skrevet av:
Henrik Pryser Libell
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
08.10.2014
Sist oppdatert:
13.02.2015