Gå direkte til innhold
 

Norsk kreftforsker får ERC-støtte til kommersialisering

Kreftforsker Eiliv Lund ved Universitetet i Tromsø er første nordmann som får Det europeiske forskningsrådet ERCs tildeling for kommersialisering, "Proof of Concept".

Kreftforsker Eiliv Lund ved Unioversitetet i Tromsø er første nordmann som oppnår ERCs "Proof of Concept"-tildeling. (Foto: Universitetet i Tromsø) En ERC-tildeling betyr gode penger og stor prestisje for forskere. Bare de beste med særdeles gode prosjekter, får ERC-støtte. Bare dem som alt har fått ERC-støtte, kan få ERCs støtte til kommersialisering av forskning, "Proof of Concept". Dette har en kreftforsker ved Universitetet i Tromsø oppnådd nå. Professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Eiliv Lund, er første nordmann som får denne støtten. Det er en stor anerkjennelse av arbeidet han har gjort så langt.

Har klart det umulige - igjen!

ERC deler årlig ut store beløp til finansiering av fremragende forskning i tre kategorier — unge forskere (Starting Grant), etablerte forskere (Condsolidating Grant) og erfarne forskere (Advanced Grant).

Tildelingene gis til søkere som altså har usedvanlig gode prosjekter og selv viser eller har vist godt talent eller har en fremragende karriere.

Biobanken som Eiliv Lund har benyttet til forskningen sin ved Universitetet i Tromsø. (Foto: Universitetet i Tromsø) I tillegg har ERC siden 2011 gjennom ordningen "Proof of Concept" gitt verdifull støtte kommersialisering av gode prosjekter, som er blitt finansiert gjennom en av ERCs ordninger for grunnforskning. Dette er forskningsresultater som kanskje kan tas i bruk som produkt eller tjeneste.

1,3 millioner i et år

Eiliv Lund fikk i februar "Proof of Concept"-støtte (2014) til en blodprøvemetode som kan påvise brystkreft. Lund er blant 59 fremragende forskere som i andre og siste runde ble innvilget Proof of Concept. Han får 1,3 million kroner (150.000 euro) i ett år for undersøke mulighetene for å kommersialisere blodprøvemetoden han har utviklet på grunnlag av egen tidligere ERC-støttet genforskning.

Blodprøven er enkel og rimelig. Den kan brukes sammen med andre diagnosemetoder og dermed også bidra til å redusere feildiagnoser.

Grunnforskningens resultater

I 2008 fikk Lund 20 millioner kroner i finansiering av sitt grunnforskningsprosjekt i fem år fra ERCs Advanced Grant. Det året fikk for øvrig også nobelprisvinner Edvard Moser sin første tildeling fra ordningen.

– Tildelingen av et ERC "Proof of Concept" viser på en ypperlig måte hvordan fremragende grunnforskning kan munne ut i løsninger og oppfinnelser som kan få stor betydning både for mennesker og samfunn, i dette tilfellet innenfor helseområdet med muligheter til å diagnostisere kreft hos kvinner i fattige land og redusere feildiagnoser, sier Anders Hanneborg, divisjonsdirektør i Forskningsrådets vitenskapsdivisjon.

Omsette forskning til nyttige produkter

Kommersialiseringsaktøren NORINNOVA har bidratt til utvikling av blodtesten og søknaden til ERC. Forskningsrådets FORNY2020-program støtter NORINNOVA, slik at lovende forskningsresultater som disse kan tas i bruk og skape verdier og nytte for samfunnet. FORNY2020 delfinansierer og samarbeider med syv norske kommersialiseringsaktører (også forkortet TTO-er – "Technology Transfer Office").

– Norske forskere og forskningsmiljøer bringer frem resultater som kan bidra til å skape nye bedrifter, nye næringer og nyttige produkter og tjenester, sier innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet.

– Samtidig står mange forskere uten midler til å kommersialisere arbeidet sitt. De trenger støtte for å realisere sine forskningsresultater og få dem ut i markedet. FORNY2020 skal hjelpe med å gjøre forskningsprosjekter investorklare. ERC-tildelingen til Eiliv Lund viser hvor viktig det er å støtte lovende prosjekter, fremhever Fahlvik.    

Vekst og arbeidsplasser

ERC opprettet "Proof of Concept"-ordningen for få år siden, fordi man så at grunnforskning av ypperste kvalitet, finansiert av ERCs tre ordninger, ikke kom til nytte i den grad vi trenger. Det europeiske forskningsrådet sier i kunngjøringen av de 59 vinnerne:

– I Europa ser vi mange eksempler på forskning i verdensklasse, men mye av dette utvikles ikke videre til nye produkter og tjenester. "Proof of Concept"-tildelingen skal sette noen av toppforskerne våre i stand til å konkurrere med de beste innovasjonene i markedet. Ordningen skal bedre vår evne til å få fram innovasjoner, gjøre oss mer konkurransedyktige, og skape de arbeidsplassene og den veksten Europa trenger, sier Carlos Moedas, EUs kommissær for forskning og innovasjon.

Se også:
Eiliv Lund tildelt europeisk toppstipend (UiTs nettsted 10. oktober 2008 om tildelingen fra ERC Advanced Grant)

 

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
24.02.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016