Gå direkte til innhold
 

Norge trenger tverrfaglig forskning, men ny studie viser at struktur og kultur står i veien

International Advisory Board (IAB) er et nytt, internasjonalt og uavhengig rådgivende styre bestående av internasjonale forskningseksperter som er utnevnt av Forskningsrådet for å gi råd om norsk forskning og innovasjonspolitikk. Det nye rådgivningsutvalget har nå kommet med sine første anbefalinger.

- International Advisory Board er et verktøy for at forskningsnorge skal bli enda bedre, sier administrerende direktør i Forskingsrådet, John-Arne Røttingen. Det nye internasjonale rådgivningsutvalget ledes av Georg von Krogh, som er professor ved ETH Zürich, og nå lanseres den første policy-briefen fra IAB, som tar for seg tverrfaglighet.

Tverrfaglig forskning er nødvendig for å kunne løse de store samfunnsmessige utfordringene og legge til rette for gjennombruddsforskning, men det er mange barrierer for å utføre slik forskning. En nylig gjennomført studie viser at de viktigste utfordringene for å gjennomføre tverrfaglig forskning i Norge oppfattes å være:

  • Utdanningenes disiplinære organisering, noe som resulterer i mangel på tverrfaglig kompetanseutvikling
  • den disiplinære organisering av universiteter (for eksempel fakulteter) og tilhørende administrative og finansielle systemer
  • forskjeller i begrepsforståelse, normer og metodiske krav mellom disipliner
  • vanskeligheter med å publisere tverrfaglig forskning i topprangerte tidsskrifter.

IAB anbefaler at det tas aktive grep for å legge bedre til rette for tverrfaglig forskning i Norge. De peker på tre hovedområder hvor det er behov for tiltak: forskningsvurdering og finansiering; utdanning og karriere; og institusjoner og kulturer. Forskningsrådet, universitetene og regjeringen utfordres hver på sine områder. Utvalget peker blant annet på at:

  • Vi trenger å re-tenke helt vårt utdanningssystem; det må i større grad må tilpasse seg verden utenfor akademia, med mer problem- eller temabasert læring
  • Universitetene må ta en mer offensiv holdning til etablering og organisering av tverrfaglig forskning og utdanning. Og de må revurdere hvordan de ansetter og forfremmer sine forskere –for mye fokus på vitenskapelig publisering må unngås.
  • Forskningsrådet må sørge for at den forskningen verden virkelig trenger er den forskningen som faktisk blir finansiert - forskning viser at jo mer tverrfaglige søknadene er jo mindre sjans har de til å få penger. Her trengs det tiltak mener utvalget.

- IAB peker på viktige utfordringer og endringsbehov. Forskningsrådet vil nå invitere til dialog med sektoren om hvordan disse anbefalingene kan tas videre sier Røttingen.

Skrevet av:
Kristin Oxley Seniorrådgiver +47 22 03 75 04 krox@forskningsradet.no
Publisert:
30.01.2019
Sist oppdatert:
26.02.2019