Gå direkte til innhold
 

Skal gjøre det helt store av det aller minste:

Nanolaboratorier i tre byer knyttes sammen

The Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility – NorFab – ble offisielt åpnet 16. juni 2011 av statsråd Tora Aasland.

Kan finne framtidens energiløsninger og nye medisiner ved hjelp av mikro- og nanoteknologi: sammenslutningen NorFab. Foto: NorFab Kan finne framtidens energiløsninger og nye medisiner ved hjelp av mikro- og nanoteknologi: sammenslutningen NorFab. (Foto: NorFab) NorFab knytter sammen laboratorier i Trondheim, Oslo og Horten til en felles nasjonal forsknings-infrastruktur.

Til sammen disponerer NTNU, Universitetet i Oslo, SINTEF og Høgskolen i Vestfold over 2300 kvadratmeter - nesten tre håndballbaner - med renromslaboratorier. Disse har nå fått felles ”inngangsdør”, Nor-Fab, forteller NorFab i en pressemelding.

Sammenslutning etableres gjennom en bevilgning på 71 millioner kroner fra Norges forskningsråd. Bevilgningen gis over fire år. Samarbeidet ledes fra NTNU NanoLab.

- God ressursutnyttelse

- Etableringen av NorFab, et samarbeid mellom våre tre store aktører på dette feltet, vil bidra til god arbeidsdeling og ressursutnyttelse på nasjonal basis. Det er nettopp dette som er målet med Forskningsrådets satsing på forskningsinfrastruktur, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet.

Her skal både akademia og bedrifter få tilgang til kompetanse og utstyr de trenger. NorFab vil koordinere investeringer i utstyr og utforme gode rutiner for brukertilgang.

Vekstområde

I laboratoriene stilles det ekstreme krav til renhet fordi det forskes på naturens aller minste byggesteiner. Nanostrukturer måles i milliontedeler av en millimeter.

Mikro- og nanoteknologi har de siste årene blitt et viktig forskningsområde, og kommersielt vekstområde. En drivkraft har vært miniatyriseringen innenfor halvlederindustrien.

Mikro- og nanoteknologi forventes også å kunne bidra til å løse utfordringer knyttet til energi, miljø og medisin.
  

Fra åpningen av NorFab. F.v. Petter Aasen, rektor ved Høgskolen i Vestfold; Kay Gastinger, leder av NTNU Nanolab; forskningsminister Tora Aasland, bak Aasland står Aage J. Thunem, konserndirektør, SINTEF IKT; videre Bjørn Torger Stokke, professor ved NTNU; Doris Jorde, viserektor ved Universitetet i Oslo; Torbjørn Digernes, rektor ved NTNU og Anders Hanneborg, divisjonsdirektør for vitenskap i Forskningsrådet. Foto: Vidar Skagestad, Forskningsrådet Fra åpningen av NorFab. F.v. Petter Aasen, rektor ved Høgskolen i Vestfold; Kay Gastinger, leder av NTNU Nanolab; forskningsminister Tora Aasland, bak Aasland står Aage J. Thunem, konserndirektør, SINTEF IKT; videre Bjørn Torger Stokke, professor ved NTNU; Doris Jorde, viserektor ved Universitetet i Oslo; Torbjørn Digernes, rektor ved NTNU og Anders Hanneborg, divisjonsdirektør for vitenskap i Forskningsrådet. (Foto: Vidar Skagestad, Forskningsrådet)   

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
22.06.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016