Gå direkte til innhold
 

Nå kan du nominere kandidater til vårt hovedstyre

I år skal Kunnskapsdepartementet utpeke nytt hovedstyre for Forskningsrådet. Nå kan alle foreslå kandidater som skal sitte fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Benytt denne muligheten og nominer kandidater fra hele landet og fra ulike sektorer, sier John-Arne Røttingen. (Foto: Thomas Keilman) - Vi er glade for denne åpne nominasjonsprosessen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen. Røttingen håper mange benytter seg av denne muligheten og at det nomineres kandidater fra hele landet og fra ulike sektorer. - Vi håper det foreslås kandidater fra universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, næringsliv, offentlig sektor og sivilsamfunnet. Det er behov for en stor bredde av perspektiver i Forskningsrådets arbeid, sier Røttingen.

 - I Norge har vi ett forskningsråd som skal ivareta hele landets og alle departementenes forskningsbehov. Derfor er det viktig at vi får et styre som er satt sammen på en måte som gjør at disse behovene blir best mulig dekket, sier Røttingen.

Medlemmene i Forskningsrådets hovedstyre skal ha særdeles god innsikt i forskning og innovasjon, næringsliv og samfunnsspørsmål for øvrig. Hovedstyret blir valgt for fire år om gangen. Frist for å nominere er 20. oktober 2018.

Initiativet til åpen nominering kommer fra Kunnskapsdepartementet og statsråd Iselin Nybø. På denne måten håper Kunnskapsdepartementet å fange opp kandidater som ellers ikke ville ha kommet opp.

Du kan nominere kandidater på Kunnskapsdepartementet nettside (lenke)

Skrevet av:
Christian Haug-Moberg Seniorrådgiver chh@forskningsradet.no
Publisert:
01.10.2018
Sist oppdatert:
02.10.2018