Gå direkte til innhold
 

Nå blir det lettere å samfinansiere forskningsprosjekter med Nederland

Forskningsrådet og vår nederlandske søsterorganisasjon NWO har signert en avtale som gjør det lettere å skaffe finansiering til internasjonale forskningsprosjekter. Fra 1. juli kan nederlandske forskere inkludere norske forskningsmiljøer i sine søknader til NWO.

Samarbeidsavtalen mellom Forskningsrådets og nederlandske NWO ble signert 11. januar i Haag av organisasjonenes administrerende direktører. (Foto: Gerber van Erven)
 
Slike bilaterale avtaler er knyttet til den såkalte “Money Follows Cooperation”-ordningen, som forutsetter gjensidighet. Norske forskere i et norsk-nederlandsk konsortium vil sammen med den nederlandske prosjektlederen kunne levere inn prosjektsøknader til NWO. Dersom prosjektet får støtte, vil NWO også finansiere de norske forskerne i konsortiet. Det samme gjelder for nederlandske forskere som søker Forskningsrådet sammen med en norsk prosjektleder.
 
- Dette er en historisk samarbeidsavtale som gir norske forskere enkel tilgang til forskningsfinansiering utenfor landets grenser, uttaler Forskningsrådets administrerende direktør, John-Arne Røttingen. Forskningsrådet arbeider med å utarbeide tilsvarende avtaler med andre europeiske land.

- Slike samarbeidsavtaler bidrar til å styrke norske forskningsmiljøer ved å gi dem adgang til samarbeid med de beste europeiske forskerne, sier Røttingen.
 

Om “Money Follows Cooperation”


Selv om god forskning ikke følger landegrensene, ligger det ofte begrensninger på bruk av forskningsmidler over grenser. Ved å følge prinsippet som ligger til grunn for “Money Follows Cooperation” fjernes disse grensene, og det legges til rette for internasjonalt samarbeid drevet nedenfra og opp.


 

 

Skrevet av:
Hilde Totland Harket Spesialrådgiver htha@forskningsradet.no
Publisert:
16.01.2019
Sist oppdatert:
16.01.2019