Gå direkte til innhold
 

Millioner til forskning på kyllingrester og torskehoder

Forskere skal se nærmere på rester etter kyllingproduksjon og torskehoder når tre nye forskningsprosjekter får penger til å forske på hvordan restråstoff kan utnyttes bedre.

Tre nye forskningsprosjekter får nå til sammen 43,5 millioner kroner for å utvikle nye produkter og prosesser basert på restråstoff. Dette er råvarer som vanligvis blir kastet.

– Forskning og innovasjon er avgjørende for å få til en mer grønn og bærekraftig verdiskaping. Bedre utnyttelse av restråstoff er sentralt i bioøkonomien og disse prosjektene kan bringe oss et langt stykke videre, sier Fridtjof Unander, divisjonsdirektør for energi, ressurser og miljø i Forskningsrådet.

Ett av prosjektene som får støtte handler om å bruke enzymer til å fremstille verdifulle næringsstoffer som finnes i kjøtt, fett og bein fra torskehoder og rester etter kyllingproduksjon. Målet er å utvikle en prosess som omgjør disse restråstoffene til produkter både mennesker og dyr kan ha nytte av.

– Eg hugsar sjølv frå mi tid i slakteribransjen for nokre år tilbake at det var mykje som vart kasta som avfall. Slik er det ikkje lenger. No kjem alle delar av slaktet til nytte, anten det er bein, hud eller innvollar. Det som ikkje kan nyttast direkte til menneskemat er ikkje avfall, men plussprodukt. Dette er bioøkonomi i praksis, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP). Dale er opptatt av at prosjektene som nå får midler skal bidra til bedre samarbeid på tvers av sektorer.

Stort potensial i bioøkonomien
Regjeringen presenterte i november 2016 en nasjonale strategi for bioøkonomi. En nasjonal satsing på bioøkonomi skal bidra til økt verdiskaping og et grønt skifte i økonomien gjennom å legge til rette for bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, uttak og foredling av fornybare biologiske ressurser.

– Vi vet ennå ikke hvor stort potensial det er i bioøkonomi. Derimot vet vi at det i dag bare utnyttes fem prosent av ressursene i havet. Her er det svære muligheter, og ingen har bedre tilgang til ressursene enn vi har. De ligger rett utenfor døra vår, det er bare å høste på den riktige måten, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Prosjektene som får støtte:

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

Unlocking novel product possibilities and  barriers for commercial utilization of whitefish residual raw materials onboard factory trawler

Nofima AS

Novel cascade technology for optimal utilization of animal and marine by-products

Nofima AS

Engineering the sensory quality of marine ingredients using "marine sensory enzymes"

Uni Research

Prosjektene som får støtte er tverrfaglige og krysser sektorer og næringer.

Les mer:
Nå skal restene utnyttes (Dagsavisen)
Støtte til forskning for å utnytte restråstoff
 

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
13.12.2017
Sist oppdatert:
14.12.2017