Gå direkte til innhold
 

Evaluering av biologi, medisin og helsefag:

Miljøene vurderes nå

Sju paneler med internasjonale fageksperter, til sammen ca 60 eksperter på hver sine felt, er i disse dager samlet i Oslo for å evaluere norske fagmiljøer innenfor biologi, medisin og helsefag.

Fagevalueringen er den største i Forskningsrådets historie. Evalueringen omfatter forskningsmiljøer ved både universiteter, høyskoler, helseforetak og instituttsektor. Fokus er den faglige kvaliteten, men også organisering og ledelse av forskningen, strategisk forankring og internasjonal orientering skal evalueres.

Sju ekspertpaneler er i ferd med å evaluere biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning i Norge. Sju ekspertpaneler er i ferd med å evaluere biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning i Norge. (Foto: Shutterstock)

Staker ut kursen videre

Norges forskningsråd gjennomfører slike evalueringer av forskningsmiljøene i Norge med regelmessige mellomrom.

- Evalueringen vil tegne landskapet for biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning i Norge i dag. Rådene og anbefalingene fra de mange internasjonale fagekspertene som er hentet inn til evalueringen, vil dessuten påvirke Forskingsrådets fremtidige prioriteringer og satsingsområder, forteller avdelingsdirektør Hilde Jerkø i Avdeling for medisin, naturvitenskap og teknologi.

Intense møter

De syv ekspertpanelene som er i sving i Oslo i fire uker i mars/april/mai, har lange dager. Hvert panel skal møte representanter fra om lag 20 miljøer, der miljøene presenterer seg selv og panelene stiller en rekke spørsmål. I tillegg vurderes miljøenes produksjon, med utgangspunkt i egenvurderinger, faktainformasjon, CVer samt bibliometrisk analyse.

Følgende sju paneler er nedsatt av Forskninsgrådet:
Panel 1: Botaniske, zoologiske og økologiske fag
Panel 2: Fysiologiske fag
Panel 3: Molekylærbiologiske fag
Panel 4a: Klinisk medisinske fag (utvalgte disipliner)
Panel 4b: Klinisk medisinske fag (utvalgte disipliner)
Panel 5: Samfunnsmedisin og helsefag
Panel 6: Psykologi og psykiatri

Hele fagområdet under lupen

Evalueringene og oppfølgingen i etterkant er viktig for Forskningsrådets rådgivning overfor regjeringen, og er vesentlig for Rådets eget forskningspolitiske arbeid. Evalueringsrapportene har også stor betydning for institusjonene selv, og har blant annet ført til at det blir satt sterkere fokus på ledelse, mer effektiv utnyttelse av ressursene og mer samarbeid.

Det er nesten ti år siden sist norske helseforskningsmiljøer ble evaluert. Medisin, psykologi og helsefag ble evaluert i 2003. Biofagmiljøene ble evaluert i 2000. Denne gangen er de to evalueringene slått sammen. Et viktig mål med denne evalueringen er å se fagområdene i hele bredden, på tvers av institusjonsgrensene.

Rapportene fra evalueringen av biologi, medisin og helsefag skal ferdigstilles i løpet av 2011.

Skrevet av:
Synnøve Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 75 21 sbo@forskningsradet.no
Publisert:
10.04.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016