Gå direkte til innhold
 

Årets Møbius 2010:

Mikrobiolog hedret

Forskningsrådets pris for fremragende forskning ble tildelt professor Tron Frede Thingstad fra Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen under Forskningens festaften i Oslo Konserthus.

- Dette er egentlig en pris til hele forskningsgruppen. Forskning på marin mikrobiologi er ikke en enkelmannsidrett lenger, sa Tron Frede Thingstad etter å ha mottatt Årets Møbius for 2010 i Oslo konserthus.Foto: Morten Brakestad - Dette er egentlig en pris til hele forskningsgruppen. Forskning på marin mikrobiologi er ikke en enkelmannsidrett lenger, sa Tron Frede Thingstad etter å ha mottatt Årets Møbius for 2010 i Oslo konserthus. (Foto: Morten Brakestad) Tron Frede Thingstad, en av Norges mest profilerte mikrobiologer, mottok Forskningsrådets høyeste anerkjennelse for fremragende forskning for 2010 under Forskningens festaften i Oslo konserthus.

Prisen er på 1 million kroner og skulpturen "Møbius" av Aase Texmon Rygh.

Systematisk og grundig

- Forskning er både en forutsetning og et virkemiddel for å møte globale utfordringer innen miljø, klima, energi og utvikling. Årets Møbius-vinner har forsket på hvordan små organismer har betydning for det store økosystemet, sa minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, under utdelingen i Oslo konserthus

- Han er et fremragende eksempel på en forsker som har jobbet systematisk og grundig og kommet svært langt på sitt fagfelt.
 

Thingstad er et fremragende eksempel på en forsker som har jobbet systematisk og grundig og kommet svært langt på sitt fagfelt, sa minister for forskning og utdanning, Tora Aasland under utdelingen. Foto: Morten Brakestad - Thingstad er et fremragende eksempel på en forsker som har jobbet systematisk og grundig og kommet svært langt på sitt fagfelt, sa minister for forskning og utdanning, Tora Aasland under utdelingen. (Foto: Morten Brakestad)  
Dypere forståelse

I juryens begrunnelse for tildelingen heter det blant annet at Thingstad med sin forskning har bidratt til en dypere forståelse av temaer innen marinbiologi, biodiversitet, klimaforskning og havforsuring. Mange av arbeidene hans har vært viktige for den videre utviklingen av fagfeltet.

Forskerteamet fra IPY-prosjektet PAME-NOR, som Thingstad ledet, klar til å taue ut vanntanker til et mesokosmeforsøk i Kongsfjorden utenfor Ny-Ålesund. Foto: PAME NOR Forskerteamet fra IPY-prosjektet PAME-NOR, som Thingstad ledet, klar til å taue ut vanntanker til et mesokosmeforsøk i Kongsfjorden utenfor Ny-Ålesund. (Foto: PAME NOR) Det er Thingstad som har formulert hypotesen om “the microbial loop” i 1983, som i dag anses for å være et av høydepunktene innen marin forskning. Han står også bak teorier og modeller som beskriver strategier for hvorfor noen arter får større suksess i det marine mikrobielle næringsnettet enn andre.

Det fremheves også at prisvinneren har hatt en lang og svært produktiv forskerkarriere, og blant annet opprettet en forskningsgruppe der forskere fra ulike fagdisipliner samarbeider om felles problemstillinger. Thingstad er en av landets mest siterte forskere.

 

Juryen som står bak årets tildeling har bestått av:
Professor Anne Husebekk, fag- og forskningssjef, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø, leder
Professor Inger Moen, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo
Professor Bernt Erik Sæther, Institutt for biologi, NTNU, Trondheim
Professor Olav Eldholm, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
Professor Hanne Marthe Narud, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

 

Møbiusprisen Årets Møbius
Forskningsrådets pris for fremragende forskning deles ut årlig og skal belønne høy kvalitet i forskning. Prisen blir gitt på grunnlag av dokumenterte resultater, og skal være en inspirasjon til videre innsats. Mottakere av prisen skal være forskere som holder høy faglig standard, nasjonalt og internasjonalt. Prisen favner alle fag og disipliner, inkludert tverrfaglige miljøer.

 

 Bilder fra Forskningens festaften i Oslo Konserthus 28.09
 

 

 

Statsråd Tora Aasland var tilstede for å dele ut Forskningsrådets pris for fremragende forskning. Foto: Morten Brakestad Statsråd Tora Aasland var tilstede for å dele ut Forskningsrådets pris for fremragende forskning. (Foto: Morten Brakestad)   

Pianist Tor Espen Aspaas foredro over og fremførte deler av Claude Debussys Préludes. Her får han hjelp av konferansier Kari Slaatsveen. Foto: Morten Brakestad Pianist Tor Espen Aspaas foredro over og fremførte deler av Claude Debussys Préludes. Her får han hjelp av konferansier Kari Slaatsveen. (Foto: Morten Brakestad)

Morgan Kjølerbakken fra Squarehead Technology viste hvordan man kan zoome inn lyd og noe av mulighetene denne teknologien gir. Foto: Morten Brakestad Morgan Kjølerbakken fra Squarehead Technology viste hvordan man kan zoome inn lyd og noen av mulighetene som denne teknologien gir. (Foto: Morten Brakestad)

Øystein Johnsen og Terje Myhre fra Abilia AS mottok Forskningsrådets innovasjonspris for 2010 sammen med åtte år gamle Synne Karlsen under Forskningens festaften. Foto: Morten Brakestad Øystein Johnsen og Terje Myhre fra Abilia AS mottok Forskningsrådets innovasjonspris for 2010 sammen med åtte år gamle Synne Karlsen under Forskningens festaften. (Foto: Morten Brakestad)

Skrevet av:
Anna Thorsen og Tore Espedal

Kommentarer

Tajul islam: Forsker
29.09.2010
Det var helt riktig at han fikk årets Møbius prisen.
Jeg tror at Marin Mikrobiolog gruppen er en av de beste gruppen i hele Verden. Best wishes for this group.
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
28.09.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016