Gå direkte til innhold
 

Mer i PES2020-støtte til bedrifter som søker SMB-instrumentet

Forskningsrådet øker støttebeløpet fra PES2020-ordningen til bedrifter som søker EUs SMB-instrument. SMB-instrumentet retter seg mot innovative bedrifter med internasjonale ambisjoner.

Søker du EUs støtteordning rettet mot små og mellomstore bedrifter, SMB-instrumentet? Forskningsrådet øker støttebeløpet fra PES2020 for fase 2 av søknadsarbeidet fra 50.000 til 75.000 kroner.

Bedriften kan få prosjektetableringsstøtte (PES2020) for fase 1 og fase 2 av søknadsarbeidet rettet mot disse Horisont 2020-utlysningene.

Det er ikke lenger en betingelse for utbetaling av PES2020-støtte at EU-søknaden oppnår poeng over terskelverdi ("threshold"), som er minstekarakter for å få prosjektfinansiering fra EU. Sender du en søknad som er formelt riktig utfylt innen riktig frist, får du utbetalt PES2020-støtten.

Bedrifter kan søke om PES2020-støtte én gang til fase 1 og én gang til fase 2.

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
01.12.2017
Sist oppdatert:
07.12.2017