Gå direkte til innhold
 

Matematikk og IKT skal evalueres

Norges forskningsråd er i ferd med å vurdere kvaliteten på den grunnleggende forskningen innenfor matematikk- og IKT-fagene i Norge. De to fagevalueringene skal munne ut i en rapport med konkrete råd og forslag til forbedringer.

Grunnleggende forskning i matematikkfagene skal evalueres. Grunnleggende forskning i matematikkfagene skal evalueres. (Foto: Shutterstock) Forskningsrådet gjennomfører med jevne mellomrom evalueringer av forskningen i forskjellige fagmiljøer i Norge. Både kvalitet og effektivitet, relevans med tanke på fremtidige utfordringer, fagområdets strategiske funksjon i universitetenes og høgskolenes faglige utviklingsarbeid, samt spørsmål knyttet til ledelse og organisering skal vurderes av utenlandske eksperter.

- Forskningsrådets fagevauleringer er viktige i arbeidet med å utvikle et velfungerende forskingssystem. Målet er god arbeidsdeling og samarbeid på det forskingsutførende nivået, og en styrking av strategisk viktige fagmiljøer, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg.

IKT under lupen

Evalueringen av den grunnleggende forskningen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er allerede i gang. Alle institusjonene som skal vurderes har sendt inn faktaopplysninger om seg selv, sammen med såkalte egenvurderinger. Det vil bli arrangert høringsmøter med institusjonene i perioden 10. – 14. oktober 2011. På høringsmøtene får institusjonene anledning til å presentere seg selv og sin forskning for evalueringskomiteen.

Forskningsrådet skal evaluere den grunnleggende forskningen innenfor IKT-fagene. Forskningsrådet skal evaluere den grunnleggende forskningen innenfor IKT-fagene. (Foto: Shutterstock) Evalueringsrapporten, som skal inkluderer konkrete råd om forbedringer og forslag til tiltak, vil være ferdig fra Forskningsrådets side i februar 2012. En oppfølgingsplan skal etter planen ferdigstilles høsten 2012.

Matematisk forskning evalueres

De matematiske forskningsmiljøene i Norge skal også evalueres av utenlandske fageksperter i løpet av 2011. Miljøene har allerede sendt inn faktaopplysninger og egenvurderinger til Forskningsrådet. Høringsmøter med institusjonene skal gjennomføres i perioden 10. – 14. oktober 2011.

Evalueringsrapporten for matematiske fag, inkludert konkrete råd, anbefalinger og tiltak, vil foreligge i februar 2012. Oppfølgingsplanen er planlagt ferdigstilt høsten 2012.

Grunnlag for forskningspolitisk rådgivning

Den kritiske gjennomgangen av vitenskapelig kvalitet, forskningsstrategi og forskningsledelse i fagevalueringene legger grunnlaget for Forskingsrådets råd til institusjonene og departementene. Fagevalueringene gir også viktig kunnskap om hvordan Forskingsrådets egne virkemidler bør innrettes.
 

Skrevet av:
Synnøve Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 75 21 sbo@forskningsradet.no
Publisert:
11.05.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016