Gå direkte til innhold
 

OECD-rapporten om norsk økonomi

Måler ikke alle resultater av innovasjon

OECDs rapport om norsk økonomi tar feil når den beskriver betydningen av innovasjon i norsk øknomomi som lav, mener Forskningsrådets leder Arvid Hallén. - De bruker indikatorer som ikke gir hele virkelighetsbildet.

- OECDs analytikere har forstått det norske paradokset, at tilsynelatende meget lave investeringer i forskning og utvikling følges av høy produktivitet og verdiskaping. Men dette paradokset skyldes blant annet at målene som brukes, ikke forteller hele historien, forklarer Arvid Hallén.

- Vi trenger en politikk som sikrer næringslivets samlede evne til læring og nyskaping, sier Arvid Hallén. - Det er riktig at mange norske bedrifter innoverer uten å forske selv, men de gjør bruk av forskningsbasert kompetanse fra andre, mer forskningstunge, bedrifter, institutter og universiteter/høgskoler. OECD legger for mye vekt på forskning som skjer i bedriftene og ser til dels bort fra den forskningsbaserte kunnskapen som bedriftene får utenfra, påpeker Hallén.

- Det er i forlengelse av dette at vi trenger en aktiv offentlig forskningspolitikk og en økning i forskningsbudsjettene, sier Hallén.

- Vi trenger en politikk som sikrer næringslivets samlede evne til læring og nyskaping. Næringslivet trenger sterke forskningsmiljøer og FoU-tunge bedrifter som kan levere relevant kunnskap, teknologi og kandidater.

Hallén mener det ikke gir mening når OECD på den ene siden hevder at norsk næringsliv ikke er innovativt, og i neste øyeblikk sier at bedriftene gjør det bra fordi de er i stand til å hente inn kunnskap utenfra.

- Evnen til å hente inn kunnskap utenfra er jo et klart tegn på at de er i stand til å innovere, sier han.

Forskningsrådets leder er ellers svært fornøyd med at OECD nå tar med et kapittel om innovasjon i den økonomiske landrapporten. - Det står mye interessant her, men rapporten avslører svakheter i tenkningen som ligger bak forslagene, hevder Hallén:

- Her har både vi i Forskningsrådet og departementene et ansvar for å utvikle en kunnskapsbasert og nyansert forståelse av hvordan norsk næringsliv innoverer, og hvordan forskningen kan bidra til fortsatt vekst og verdiskaping. Forskningsrådet samarbeider både med Kunnskapsdepartmentet og Nærings- og handelsdepartementet for å få frem en slik analyse.

OECD-rapporten og aktuelle kommentarer er å finne via lenker til høyre på siden. 

OECD-rapporten


Economic Survey of Norway 2007. OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling)


oecd.org

 

Presse


Både forskere og næringsliv mener avkastningen av norsk forskning er god, og at OECD tar feil


e24.no

 

Forskning i næringslivet


Forskningsrådet arbeider aktivt for å styrke forskning i og for næringslivet


forskningsradet.no

 

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
08.02.2007
Sist oppdatert:
08.02.2007