Gå direkte til innhold
 

Lykkes bedre i Horisont 2020 med et COST-nettverk

Sjansen for å få Horisont 2020-prosjekt er dobbel så stor når søkeren tilhører et internasjonalt forskernettverk – i alle fall hvis nettverket er finansiert av organisasjonen COST.

Søknader med deltagere i COST-nettverk som avsendere har en suksessrate på hele 28 prosent. Det europeiske gjennomsnittet er på 14 prosent.

COST er med andre ord et godt springbrett for forskere som vil lykkes med å få Horisont 2020-finansiering, melder det danske Utdannings- og forskningsdepartementet.

Det er COST-sekretariatet som nylig har gjennomført en undersøkelse blant avsluttede forskernettverk og sett disse i sammenheng med Horisont 2020-søknader. Sekretariatet har sett på 230 søknader fra 62 ulike COST-nettverk. 65 av søknadene resulterte i prosjekter med Horisont 2020-finansiering.

Les saken hos det danske utdannings og forskningsdepartementet.

Neste søknadsfrist for å søke om å opprette nye nettverk, er 20. april. 

Trude Dypvik, nasjonal COST-kontakt. (Foto: Thomas Keilmann) Ta gjerne kontakt med norsk COST-koordinator Trude Dypvik i Forskningsrådet hvis du har spørsmål om dette.

 Vi vet at om lag halvparten av norske deltagere i COST-nettverk er med på en søknad til Horisont 2020, men vi vet ikke hvor mange av dem som har resultert i prosjekter. Det er i alle fall sikkert at det er gunstig for norske forskere og institusjoner å delta i COST-nettverk dersom de har ambisjoner om å søke Horisont 2020 eller annen internasjonal forskningsfinansiering. Ved å delta COST-aksjoner blir forskeren del av et stort internasjonalt nettverk, sier Dypvik.

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
11.12.2017
Sist oppdatert:
11.12.2017