Gå direkte til innhold
 

Lansering av nytt program for utenriksforskning

Er vi forberedt på det uforutsette? Hva trenger vi av forskning for å kunne navigere i en ustabil verden?

Etter en periode med stadig sterkere globalt samarbeid og relativ stabilitet, beveger verden seg i en mer konfliktfylt og uforutsigbar retning. USA er ikke lenger en ubestridt supermakt, hverken politisk eller økonomisk. Globale utfordringer knyttet til klima og miljø, migrasjon og ulikhet vekker bekymring. For å møte disse utfordringene trengs det en målrettet og samordnet nasjonal innsats der forskning spiller en viktig rolle.  

– Verden rundt oss blir stadig mer komplisert. Vårt nye program UTENRIKS skal gi kunnskap som kan være med og svare på de globale utfordringene Norge nå står ovenfor. Vi vil finansiere forskning av høy kvalitet som har stor relevans for politikere, forvaltning, media og befolkningen, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.

Forskningsrådet lanserer programmet UTENRIKS som skal bidra til en kunnskapsbasert utenrikspolitikk og informert samfunnsdebatt.

Forskningsrådet nye program for utenriksforskning skal gi kunnskap om hvilken betydning globale endringer har for Norge. Sammenlignet med tidligere programmer rettes økt oppmerksomhet mot Asia.

Forskningen skal gå i dybden og gi ulike perspektiver på temaer som har stor betydning for Norge, men også gi bred kunnskap om viktige globale trender. Det ambisiøse målet er at forskningen skal gjøre det mulig å forutsi det uventede.

Forskningen skal gi grunnlag for å utforme utenriks- og sikkerhetspolitikk på basis av helt ny kunnskap. Det er også et viktig mål at forskningen skal komme offentligheten til gode gjennom offensive kommunikasjonstiltak.

Lanseringskonferanse 8. februar

Forskningsrådet inviterer forskere, politikere, byråkrater og journalister til en halv-dags konferanse fredag 8. februar 2019 for å diskutere hva som er viktig å forske på og hvordan vi skal nå fram med forskningen til brukere, politikere, forvaltning, media og befolkningen.

Både utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltar. Sentrale politikere og forskere innleder om viktige globale trender og utfordringer innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Meld deg på lanseringskonferansen her:

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
17.12.2018
Sist oppdatert:
19.12.2018