Gå direkte til innhold
 

"Big data"-analyse seiler opp i norsk IKT:

Langsiktig forskningssatsing gir næringsutvikling

Forskningsrådets SFI-satsing har spilt en viktig rolle når Microsoft nå flytter 50 arbeidsplasser fra USA til Tromsø. Her bygges et av verdens fremste fagmiljøer innen big data-analyse.

På kort sikt flyttes 50 arbeidsplasser fra Microsofts hovedkontor i Redmond, Washington til Norge. 30 av disse skal til Oslo, der iAD ved UiO arbeider med å definere og utvikle nye brukeropplevelser innen konsumentsøk. De resterende 20 skal til Tromsø, der tema er aksessering og analyse av store mengder data.

På litt lengre sikt ønsker Microsoft å ansette ytterligere 20 ved Tromsø-kontoret, der de i dag har 30 ansatte. Sammen med de som jobber med temaet på UiT vil dette totalt utgjøre et fagmiljø på om lag 100 personer. 

Foto: Håvard Simonsen Forskningen ved SFI iAD vekker oppsikt internasjonalt, og gjør at Microsoft flytter arbeidsplasser til Norge. Fra venstre professor Dag Johansen, senterleder Bjørn Olstad, førsteamanuensis Pål Halvorsen og senterkoordinator Odd Petter Slyngstad. (Foto: Håvard Simonsen)


iAD (Information Access Disruptions) er et av Forskningsrådets 21 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Microsoft Development Center Norway (MDCN) er vertsinstitusjon, med Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, NTNU og Handelshøyskolen BI som forskningspartnere.

Neste generasjon søkemotorer

Senteret forsker på neste generasjon søkemotorer og hvordan en kan trekke brukervennlig informasjon ut av store og komplekse datamengder.

– iAD har tung kompetanse innenfor et av verdens heteste forskningsområder. Vi ser at mange miljøer forsøker å posisjonere seg og vil begynne med dette nå. Med god hjelp fra Forskningsrådet har vi i løpet av sju år bygget en unik kompetansepool i Norge, og det er en av hovedgrunnene til at Microsoft satser her, sier Bjørn Olstad, senterleder og administrerende direktør i MDCN.

Cluster i Tromsø
Datamengden som produseres i verden øker i eksplosivt tempo, og forskning på hvordan en kan håndtere denne datamengden og hente ut informasjon er svært etterspurt.

Analyseselskapet Gartner har nylig anslått at det i 2015 vil være behov for 4,4 millioner IT-jobber globalt innenfor "big data" – og at det bare er folk nok til å fylle en tredel av dem. Det er skrikende behov for både utvikling av systemer og utdanning av fagfolk på området.

– Det ligger en bevisst cluster-tankegang bak denne arbeidsfordelingen. Et såpass stort miljø i Tromsø vil kunne utvikle mye spennende sammen, og det kan gi grobunn for andre aktiviteter fremover, sier Olstad.

Avgjørende rolle
En av årsakene til at Norge har et forsprang, heter Dag Johansen. Professoren i informatikk ved UiT begynte å forske på systemer for big data allerede i 1993, i tett samarbeid med Cornell University i New York.

I løpet av disse årene har prosjektene hans produsert et tresifret antall master- og doktorgradskandidater, som i dag er industriaktører i norske og utenlandske bedrifter.

Johansen poengterer at Forskningsrådet har spilt en avgjørende rolle for å gjøre dette mulig.

Nødvendig støtte

– Jeg har hele tiden konkurrert med store amerikanske miljøer med enorme ressurser. Det har vært en ujevn konkurranse, og det er ene og alene støtten fra Norges forskningsråd som har holdt liv i forskningen. Uten den hadde vi bare hatt knapper og glansbilder å forske for, sier Johansen.

– Denne langsiktige satsingen gjør at vi som jobber her i periferien kan ligge helt i tet og være attraktive for industrien.

Foto: Sverre Jarild Ved å satse stort og målrettet kan Norge trekke store internasjonale aktører innenfor forskning og næringsliv, sier Anne Kjersti Fahlvik. – Med opprettelsen av iAD som SFI i 2007 fikk vi ekstra muskler, som gjorde at vi kunne bygge ut ytterligere. Synergieffekten med Microsoft og de andre gode forskermiljøene har også vært avgjørende, understreker Johansen.

Gjør Norge attraktivt
- Her ser vi et glimrende eksempel på en vellykket kobling mellom næringsliv og forskning, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.

– Gjennom denne SFI-en er det bygget opp et sterkt forskningsmiljø som møter næringslivets behov, slik at Microsoft nå velger å legge forskningsaktiviteten på dette området til Norge. Dette bekrefter at Norge klarer å trekke store internasjonale aktører innenfor forskning og næringsliv ved å satse stort og målrettet, sier hun.

Fahlvik legger til at big data kan komme til å bli et sentralt forskningsområde i en fremtidig IKT-satsing:

– Forskningsrådet har det siste året hatt en omfattende prosess med å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for IKT-forskning. I denne prosessen peker big data seg ut som meget interessant.

Skrevet av:
Nils Ragnar Løvhaug og Karin Totland
Publisert:
30.11.2012
Sist oppdatert:
30.11.2012