Gå direkte til innhold
 

Klimaforskere fikk Forskningsrådets pris for fremragende forskning

Forskningsrådet delte ut fire priser på Forskningens festaften. Rolf Ims og Nigel Gilles Yoccoz fikk pris for forskning på hvordan endringer i vinterklimaet påvirker dyr og planter i nord. Fysikeren Ann-Cecilie Larsen fikk pris for unge fremragende forskere. Ingun Grimstad Klepp fikk formidlingsprisen og innovasjonsprisen 2016 gikk til Dynatec for revolusjonerende produksjonsmetode for silisium.

–Dette er veldig verdige prisvinnere, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet. –Vinnerne har jobbet innen områder som klima, fysikk og miljøvennlig teknologi.

–Både  Ann-Cecilie Larsen og Ims og Yoccoz er aktive bidragsytere i internasjonale nettverk. Innovasjonsprisen gis til en bedrift som kan ta viktige posisjoner i et voksende marked for solcelleteknologi, og Klepp har vært en viktig formidler innen sitt område og nådd veldig bredt ut, sier Hallén.

Se presentasjon av prisvinnerne:

Forskning på klimaendringer

Ims og Yoccoz er blant Norges mest siterte forskere. De har publisert i internasjonale topptidsskrifter som Nature, Science og PNAS, og står bak 250 vitenskapelige publikasjoner. Arbeidet deres kulminerer nå i opprettelsen av et klimaobservatorium i Finnmark og et overvåkingssystem på Svalbard. Her skal de lede overvåkningen av hvordan klimaendringene påvirker naturverdier som er viktig for folk i Arktis.

Forskningsrådets pris for fremragende forskning tildeles i år Nigel Gilles Yoccoz (t.v.) og Rolf Ims ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø. (Foto: UiT)

Ved å kombinere empiriske og teoretiske tilnærminger har Ims og Yoccoz bidratt med internasjonalt banebrytende kunnskap om grunnleggende økologiske mekanismer og prosesser, sier juryen om vinnerne av prisen for fremragende forskning.

Ims og Yoccoz møtte hverandre på Universitetet i Oslo på 1980-tallet. De har samarbeidet i mer enn 25 år. I dag er de ansatt ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Prisvinnerne mottar 1 million kroner for videre forskning

Dynatec får Innovasjonsprisen for banebrytende produksjonsmetode for silisium

Dynatec var en bedrift som leverte maskiner, ovner og utstyr til baking. Ved hjelp av forskning og innovasjon har bedriften utvidet forretningsområdet sitt og utviklet en ny og mer effektiv måte å produsere silisium til solcelleindustrien.

Dynatec får Innovasjonsprisen for banebrytende produksjonsmetode for silisium. Her representert ved Eva S. Dugstad og Josef Filtvedt. (Foto: Rune Holter/Dynatec)

– Dynatec er et svært godt eksempel på hva bedrifter kan få til når de tenker kreativt og ambisiøst. Vi trenger flere bedrifter som bruker forskning og utvikling aktivt for å gå inn i nye forretningsområder, sier Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet.

Etter et samarbeidsprosjekt med Elkem så kreative hoder i Dynatec muligheten for å kunne bidra til produksjon av solceller. Bedriften sendte en søknad til Forskningsrådet, som etter hvert resulterte i forprosjektmidler. Dynatec ble koblet sammen med Institutt for Energiteknikk på Kjeller. Sammen søkte de på ny støtte året etter, og nå har de utviklet et banebrytende nytt konsept for volumproduksjon av høykvalitetssilisium til solcelleindustrien.

Dynatec har utviklet en roterende ovn, der sentrifugalkraften gjør at silisium fra silangassen som spaltes i reaktoren setter seg på veggen, mens hydrogen spaltes av og stiger opp. Innovasjonen fører til sterkt redusert energi- og gassforbruk.

Løsningen skal nå kommersialiseres. Den roterende Dynatec-reaktoren har potensiale til å bli markedsledende på energieffektivitet, pris og kvalitet, i et helt nytt marked for Dynatec-konsernet.

Dynatec ligger i Askim og har 130 ansatte. Bedriften mottar 500.000 kroner som er øremerket innovasjonsaktiviteter.

 

Fysikeren Ann-Cecilie Larsen får Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere

Ann-Cecilie Larsen (36) får prisen for forskning på reaksjonshastigheter for kjernereaksjoner. Forskningen hennes er viktig for å forstå astrofysiske prosesser som en supernovaeksplosjon eller når to nøytronstjerner kolliderer i universet. Den gir også kunnskap om hvordan grunnstoffer som sink, tinn, gull, uran og thorium er dannet.

  Pris for unge fremragende forskere går til Ann-Cecilie Larsen ved Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo. (Foto: Magne Guttormsen, Universitetet i Oslo)

Larsen har allerede publisert 87 artikler - 7 av dem i Physical Reviews Letters, som er det mest prestisjefylte av alle fysikktidsskrifter.  Hun har bygget opp et internasjonalt nettverk av fremragende forskere, der hun selv spiller en sentral rolle. Hun har studert som gjesteforsker ved blant annet Berkeley National Lab og Michigan State University, som begge er blant verdens ledende kjernefysikkmiljøer.

I 2014 fikk Larsen Starting Grant fra det europeiske forskningsrådet, ERC. I dette prosjektet skal hun forske videre på hvordan tyngre grunnstoffer blir dannet i stjernene.

Larsen er ansatt ved Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo. Prisvinneren mottar en halv million kroner til videre forskning.

Forskningsrådets formidlingspris til Ingun Grimstad Klepp

Etnologen Ingun Grimstad Klepp ved Forbruksforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus får pris for engasjert formidling om temaer som friluftsliv, klær og husarbeid, miljø, klesvaner.

Etnologen Ingun Grimstad Klepp ved Forbruksforskningsinstituttet får pris for engasert formidling om temaer som friluftsliv, klær og husarbeid, miljø, klesvaner. (Foto: Andreas B. Johansen)

Grimstad Klepp har engasjert seg i den politiske debatt om forbruksvekst og miljøbelastning. Hun kombinerer perspektiver fra natur-, kultur- og samfunnsvitenskapelig forskning i foredrag, bøker og utstillinger.

Klepps engasjement for tekstiler og ull har resultert i nye produkter og bedrifter. Ifølge, Norilia, som omsetter norsk ull, har Klepp vært med å føre til at norsk ull har hatt økt etterspørsel for første gang på flere tiår.

Hun er dyktig til å tilpasse budskap til kanal og målgrupper, og har for eksempel vært med i TV2 hjelper deg, Lindmo, Puls, Ekko, Norgesglasset, God morgen Norge og Farmen.

Prisvinneren mottar en halv million kroner som er øremerket formidlingsaktiviteter.

Skrevet av:
Sindre Mekjan Spesialrådgiver sim@forskningsradet.no
Publisert:
28.09.2016
Sist oppdatert:
04.10.2016