Gå direkte til innhold
 

Klart for ny utlysning for offentlig sektor-ph.d.

Nå er det klart for en ny Offentlig sektor-ph.d. utlysning. Onsdag 25. januar arrangeres informasjonsmøte om ordningen og selve utlysningen er åpen fra 1. februar. Så langt har det vært stor interesse for ordningen.

Nylig arrangerte Forskningsrådet en stipendiatsamling for nye Offentlig sektor-ph.d. stipendiater i oppstartsfasen. Målet var å legge til rette for inspirasjon, erfaringsutveksling og diskusjon mellom doktorgradsstipendiatene

Interessen for denne ordningen har vært stor og 53 stipendiater er godt i gang. I år vil 31 nye doktorgradsprosjekter finansieres.

Gjennom Offentlig sektor-ph.d.-ordningen kan offentlige virksomheter søke støtte fra Forskningsrådet for at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad. Doktorgraden skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde.

En suksess
- Ordningen med offentlig sektor ph.d. er en suksess. 53 stipendiater er i gang. Det er behov for å heve forskningskompetansen i offentlig sektor og det er derfor svært positivt at vi nå kan styrke denne satsingen fremover, sier Ane Marte Rasmussen, avdelingsdirektør i Forskningsrådet.

- Vi ser at offentlig sektor er mobilisert og at virkemiddelet ser ut til å dekke et behov i sektoren, sier Rasmussen.

Stor bredde blant stipendiatene
Det er stor spredning blant prosjektene, både faglig og geografisk. Kommuner fra hele landet er representert, i tillegg til store statlige virksomheter som blant andre Helsdirektoratet, Statens Vegvesen, Kulturrådet og Språkrådet.

- Ulike fag og sektorområdet er representert, blant annet innenfor utdanning, helse, kultur og teknologi. Så langt er en klar overvekt av kvinnelige stipendiater (38 av 53) opplyser Rasmussen.

Prosjekteksempler presentert på stipendiatsamlingen 12. januar:

- Økt urbanisering og klimaendring fører til økt avrenning, sier stipendiat Julia Kvitsjøen som jobber i Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune. Hun forsker på overvannshåndtering og på hvordan man kan utvikle et økonomisk og robust system for overvannshåndtering i Oslo. Følg prosjektet på Storwater.no

Hvordan skape varige endringer som skaper bedre psykisk helse for barn og unge? Stipendiat Bjørn Hauger i Re kommune jobber i sitt prosjekt med denne problemstillingen. Hans forskning involverer samarbeid med en rekke andre tjenester i kommunen og involverer også barn og unge i forskningsprosessen. Hvordan oppfatter og utøver norske museum sin samfunnsrolle? Dette er et sentralt forskningsspørsmål for Åshild Andrea Brekke som er stipendiat hos Kulturrådet. Brekkes foreløpige funn viser at kulturpolitiske føringer og virkemidler har betydning for hvordan museene utøver denne rollen.
Utlysningen klar 1. februar
Utlysningen ligger med status "planlagt" inntil 1. februar 2017. Den vil da åpnes slik at offentlige virksomheter kan sende inn en søknad. Inntil 1. februar vil ikke søknadsskjemaet være tilgjengelig, men søker anbefales å klargjøre alle vedlegg inkludert prosjektbeskrivelsen og budsjettet.

For å forberede utfyllingen av søknadsskjemaet kan det være nyttig å se på veiledningen til utfylling av skjema.

Vær oppmerksom på at utlysningsteksten vil kunne bli justert frem til denne datoen. Dersom det blir foretatt justering, vil dette bli markert i teksten.

Onsdag 25. januar arrangeres et informasjonsmøte om OFFPHD-utlysningen.

Se oversikt over alle offentlig sektor-stipendiatene i Forskningsrådets prosjektbank

Skrevet av:
Siv Haugan Spesialrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
20.01.2017
Sist oppdatert:
27.01.2017