Gå direkte til innhold
 

Klarsignal for Arven etter Nansen

Med Arven etter Nansen settes et gigantisk prosjekt for å øke kunnskapen om de polare havområdene i gang. Målet er bedre kunnskap for forvaltningen av havområdet.

Ti norske forskningsinstitusjoner går sammen for å studere komplekse sammenhenger i det nordlige Barentshavet. Arven etter Nansen blir Norges største marine forskningsprosjekt med et budsjett på 740 mill. kroner.

– Arven etter Nansen er et svært viktig prosjekt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Torbjørn Røe Isaksen mener Arven etter Nansen er et svært viktig prosjekt.
– Jeg er glad for at alle de sentrale norske forskningsinstitusjonene går sammen for å sikre god utvikling i nord. Det er viktig for næringsutvikling i nordområdene, for Norges omdømme innen polar- og nordområdeforskning, og ikke minst – for Norges posisjon som en ansvarlig aktør i nord, sier Røe Isaksen.

I høst har prosjektet blitt vurdert og kvalitetssikret av internasjonale fageksperter. Fagekspertene beskriver prosjektet som svært godt og i forskningsfront.
– Arven etter Nansen har fått svært god vurdering fra fagekspertene. Alt ligger til rette for at forskningen vil få stor betydning for havforvaltning og forståelsen av klimaendringene som finner sted, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Bedre værvarsling
Forskerne i Arven etter Nansen skal jobbe på tvers av fagretninger og institusjoner for å skaffe kunnskap om hvordan det marine økosystemet påvirkes av klima og menneskelig aktivitet.
– Kunnskapen skal gjøre oss i stand til å forvalte ressursene nordområdene godt i framtiden. Bedre målinger gir bedre værvarsel og tryggere ferdsel, sier prosjektleder Marit Reigstad ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

– Det skjer store endringer i Arktis og bedre kunnskap er viktigere enn noen gang for å sikre en bærekraftig utvikling. Norge har ansvar for og mulighet til å få fram mye av den nødvendige kunnskapen og derfor er denne satsingen så viktig, sier Røttingen.

Sterkt forskningsnettverk
Arven etter Nansen er et samarbeid mellom Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, UNIS, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Meteorologisk institutt, Nansensenteret og Akvaplan-Niva.

Prosjektet skal pågå i seks år. Det nye isgående forskningsfartøyet, Kronprins Haakon, skal brukes til å samle inn data. 50 nye polarforskere skal utdannes og sammen med nærmere 130 etablerte forskerne som er involvert mente fagpanelet at prosjektet fremstår som et veldig sterkt forskningsnettverk.
– Den nylige evalueringen av norsk polarforskning fremhever behovet for bedre koordinering. Arven etter Nansen bidrar til dette, sier Røttingen.

Les mer:
Pressemelding fra UiT.
https://arvenetternansen.com/
Tidligere nyhetssak Forberedelsene til Arven etter Nansen er i gang.

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
13.12.2017
Sist oppdatert:
19.12.2017