Gå direkte til innhold
 

Offshore vindkraft

Kan gi tusenvis av nye jobber

Storstilt utbygging av offshore vindkraft kan gi tusenvis av arbeidsplasser i norske industribedrifter.

- Om vi nå gjør de riktige grepene innenfor forskning og utvikling, kan vi på sikt få et nytt norsk energieventyr, sier Forskningsrådets adminsitrerende direktør Arvid Hallén.

Norge ikke med
I 2007 var over 150.000 direkte eller indirekte sysselsatt i den europeiske vindkraftindustrien, ifølge den europeiske vindkraftorganisasjonen EWEA. EWEA beregner cirka 15 industrielle årsverk pr installert megawatt (MW) og mener det i 2030 vil være 377.000 årsverk i vindkraftindustrien. Godt over halvparten av disse dreier seg om offshore vindkraft. Norge er ikke med i regnestykket.

Realistisk
Norge har svært gode forutsetninger for å bygge ut flytende vindkraftparker til havs, og snart settes den første prototypen i drift utenfor Karmøy. Potensialet er i prinsippet uendelig, men Forskningsrådet har i en foresight-rapport pekt på at det Vindmølle Foto: Shutterstock vil være realistisk å hente ut 1.000 MW fra en park på ti kvadratkilometer. Ti slike parker ville altså kunne gi 10.000 megawatt, som i en normalvindsituasjon kunne yte 45 terrawattimer (TWh), over en tredel av dagens normale vannkraftproduksjon. I utbyggingsfasen ville konstruksjon av turbiner og understell kreve 150.000 årsverk i ulike industribedrifter.

- Dette er et realistisk scenario, forutsatt at vi på kort sikt gjør de riktige grepene innenfor forskning og utvikling, sier Forskningsrådets administrende direktør, Arvid Hallén.

Må handle raskt
- Offshore-teknologi krever helt spesielle, robuste løsninger. Det er viktig at vi løfter blikket og ser mulighetene som ligger i horisonten, men vi må være klar over at teknologien som trengs for å skape et nytt energieventyr til havs ennå ikke er ferdig utviklet. Det er derfor helt kritisk at vi iverksetter gode investeringer og beslutninger i løpet av de neste to-tre årene for å kunne høste gevinstene om 20-30 år, sier Hallén. Han håper at norske bedrifter nå ser hvilke muligheter som ligger både i det norske og det europeiske vindkraftmarkedet, og at de posisjonerer seg for denne utviklingen.

I tillegg til det høye antallet sysselsatte i industrien gjennom en utbyggingsfase, vil det også være behov for mange permanent ansatte i driftsfasen. EWEA-beregningene tilsier at en norsk offshore-utbygging på 10.000 megawatt vil gi permanent arbeid til 4.000 mennesker innenfor drift og vedlikehold.

Forskningsrådet utpekte i februar åtte sentre for forskning på miljøvennlig energi (FME), hvorav to er dedikert til offshore vindkraft.

 

 

 

Skrevet av:
Gunnar Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 73 29 gb@forskningsradet.no
Publisert:
02.04.2009
Sist oppdatert:
13.09.2016