Gå direkte til innhold
 

Internasjonale blikk på Forskningsrådet

For å få et internasjonalt blikk på Forskningsrådet og norsk forsknings- og innovasjonspolitikk, få viktige diskusjoner på bordet og unngå usunn, for tidlig og overdreven konsensus, har Forskningsrådet knyttet til seg et internasjonalt rådgivningsutvalg.

–  Norge er et lite land, og vi klarer ikke alltid like godt å fange opp det som skjer internasjonalt og kunnskap og erfaringer fra andre land. I relativt små land er det også fare for at man ser det meste gjennom ganske like briller. Derfor er disse innspillene utenfra viktige for oss, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Utvalget skal ha en uavhengig rolle og gi råd til administrerende direktør og Forskningsrådet for øvrig. Det er med andre ord ikke et beslutningsorgan. Utvalget, som kalles International Advisory Board, skal blant annet øke tilfanget av perspektiver for ledelse og utvikling av virksomheten og gi Forskningsrådet en tydeligere identitet som rådgiver nasjonalt og internasjonalt.

Det nye rådgivende organet består av (fra venstre), øverst: Georg von Krogh, Mariana Mazzucato, Erkki Ormala, Sylvia Schwaag Serger. Nederst: Jan-Eric Sundgren, Sir Mark Walport, Hanne Leth Andersen og Andrew Wyckoff

– Vi vil involvere utvalget i problemstillinger og saker som potensielt kan medføre forslag til endringer i forsknings- og innovasjonspolitikken. Vi har tro på at det vil bringe inn mye kunnskap og erfaringer med andre måter å investere i forskning og innovasjon og å påvirke og styre forskningssystemet, som er relevant for hele bredden av virksomheten vår, sier Røttingen.

Utvalget hadde sitt første møtet 2. mars, og temaer var overordnede utfordringer for det norske forsknings- og innovasjonssystemet slik OECD beskrev dem i sin rapport i fjor og hvordan man skaper bedre samarbeid på tvers av kunnskapsområder. Dette var samme tema som ble diskutert på Forskningsrådets kunnskapsgrunnlagskonferanse. Andre temaer som utvalget vil bli invitert til å diskutere på senere møter er internasjonalt samarbeid og næringslivets forskning, utvikling og innovasjon.

- Vi har lykkes med å samle et utvalg personer som alle har mye erfaring og fremtredende posisjoner i europeisk forsknings- og innovasjonspolitikk. Det dreier seg om personer med ledende posisjoner i akademia, erfarne forskere og ledere av forsknings- og innovasjonsråd og andre rådgivende organisasjoner. Til sammen har de omfattende kunnskap om hva som skjer i de landene de kommer fra, i tillegg til på europeisk og globalt nivå. Vi har stor tro på at de kan gi oss viktige innspill til forbedringer av norsk forsknings- og innovasjonspolitikk og til hvordan Forskningsrådet kan bidra til dette, sier Røttingen.

Medlemmene er:

  • Georg von Krogh (Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich, Sveits)
  • Mariana Mazzucato (University College London, UK)
  • Erkki Ormala (Aalto universitet, Finland)
  • Sylvia Schwaag Serger, (Lunds universitet, Sverige)
  • Andrew Wyckoff, (OECD)
  • Hanne Leth Andersen (Roskilde universitet)
  • Sir Mark Walport (UKRI, Storbritannia) og
  • Jan-Eric Sundgren (selvstendig konsulent, Sverige)

Utvalget er oppnevnt for tre år.

Skrevet av:
Ingebjørg Aadland Spesialrådgiver iaa@forskningsradet.no
Publisert:
02.03.2018
Sist oppdatert:
02.03.2018