Gå direkte til innhold
 

IKT-forskere får innspill fra elever

For andre gang inviterer Forskningsrådet ungdom til å gi innspill til IKT-forskning. Dette er et ledd i en uttalt målsetting om å involvere nye aktører – inkludert unge – i en dialog rundt forskning og innovasjon.

Elever fra to videregående skoler kom mandag denne uken til Forskningsrådet for å gi innspill til forskerne i prosjektet "Awareness Learning Tools" (ALerT), som handler om bevissthet rundt deling av data og personvern.

Oppfølging av workshop i fjor
For et år siden inviterte Forskningsrådet elever fra seks videregående skoler til å gi  innspill i forbindelse med IKTPLUSS-utlysningen "Data og tjenester overalt".
I gruppeoppgavene diskuterte elever fra Kongsberg og Drammen videregående personvern og erfaringer med deling av innhold i sosiale medier. Fra venstre Ingrid Dybdal, Anna Bahr, Eyup Akkoca, Henrik Kvamme, Hatice Yaman og Dominika Golabek, som får hjelp av Åsmund Skomedal fra Norsk regnesentral. (Foto: Karin Totland)
ALerT er ett av to prosjekter som ser på problemstillinger inspirert av innspillene fra dette ungdomspanelet.

I år blir elevene involvert som brukerpanel i prosjektene.

- Ungdom er ekspertbrukere innenfor IKT og digitalisering, og deres meninger og erfaringer er veldig verdifull input for oss, sier prosjektleder Åsmund Skomedal fra Norsk regnesentral.

I alt 31 elever fra forskerlinja på to videregående skoler deltok i workshopen. Med hjelp fra elevene ønsker forskerne blant annet å komme frem til noen aktuelle scenarier som kan gi innhold til spill-anvendelser som prosjektet skal bruke til å visualisere hvordan data kan brukes. Anna Bahr og Ingrid Dybdal fra Kongsberg videregående skole er enige om at dagen i dag har vært lærerik og bevisstgjørende. (Foto: Karin Totland)

I tillegg til to samlinger med unge eksperter vil forskerne ha brukerpaneler med andre befolkningsgrupper.

Økt bevissthet
- Jeg synes denne dagen har vært veldig lærerik. Jeg er blitt litt mer bevisst og vil tenke litt mer på valgene jeg gjør, sier Anna Bahr fra Kongsberg videregående skole, som også var med på workshopen i fjor.

Venninnen Ingrid Dybdal er enig.
- Siden vi går på forskerlinja, er det spennende å få lære mer om hvordan forskning foregår og hvordan den blir finansiert, legger hun til.

Økt bevissthet er nettopp ett av målene til forskerne.
- Vi ser på hvordan vi kan øke oppmerksomheten i ulike samfunnsgrupper om hva som skjer med data man deler, og om hvilken verdi personlige data har for kommersielle aktører. Vi utvikler verktøy for å studere beslutninger og valg som folk tar i den digitale verden, og som kan bidra til å øke vanlige folks kunnskap og refleksjon om disse valgene, sier seniorforsker Ingvar Tjøstheim.

- Vi vil bidra til mer dialog mellom ungdom og IKT-forskere, sier avdelingsdirektør og Forskningsrådets digitaliseringsekspert Hilde Erlandsen. Verdifullt at de unge blir involvert
Workshopen er et ledd i Forskningsrådets uttalte målsetting om å involvere nye aktører – inkludert unge – i en dialog rundt forskning og innovasjon.

- Det er verdifullt for forskerne å komme i dialog med de unge og få del i deres erfaringer. Samtidig opplever vi at det er nyttig for elevene å bli eksponert for forskernes problemstillinger og å se hvordan forskere jobber, sier avdelingsdirektør og Forskningsrådets digitaliseringsekspert Hilde Erlandsen.

- Vi vil bidra til mer dialog mellom ungdom og IKT-forskere i tiden som kommer, legger hun til.

Skrevet av:
Karin Totland Spesialrådgiver 22 03 75 01 kt@forskningsradet.no
Publisert:
12.09.2017
Sist oppdatert:
12.09.2017