Gå direkte til innhold
 

Hvordan blir fremtiden, og hva betyr det for forsknings- og innovasjonspolitikken?

Torsdag arrangerte Forskningsrådet sin årlige konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken. Konferansen ble ledet av Forskningsrådets nye sjef, John-Arne Røttingen. Lenke til opptaket finner du nedenfor.

Årets konferanse vil blant annet handle om hvordan vi kan bruke framtidsanalyser i planleggingen av en best mulig forsknings- og innovasjonspolitikk.

Se opptak av konferansen her.

Presentasjonene finner du til høyre.

John-Arne Røttingen leder dagens konferanse. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal snakke om revideringen av Regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Han skal også delta i en diskusjonen om hvordan man sikrer en fremtidsrettet og velbalansert forsknings- og innovasjonspolitikk.

Megatrender
Framtiden blir formet av megatrender som befolkningsvekst og aldring, urbanisering, globalisering og økende press på naturressursene.

Forsknings- og teknologiutviklingen påvirkes av disse og vil selv bli avgjørende for vår evne til å løse utfordringene megatrendene bringer med seg.

Også forsknings- og innovasjonssystemet blir påvirket av ny teknologi; big data endrer både forskningsprosessene, forskningens verktøy og krav til kompetanse hos forskerne, mens åpne forskningsdata kan demokratisere og effektivisere forskningen.

Hvordan kan vi bruke kunnskap om fremtiden til å ta opplyste valg om hvilke utfordringer vi må prioritere, og hvordan skal vi forme forsknings- og innovasjonssystemene våre i framtiden?

Framtidsanalyser
På årets kunnskapsgrunnlagskonferanse vil Andrew Wyckoff, OECDs direktør for forskning, teknologi og innovasjon presentere deres analyse av hvordan fremtidens forsknings- og innovasjonspolitikk vil se ut, og vi får innblikk i en rekke fremtidsanalyser utviklet i norsk og nordisk sammenheng.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil redegjøre for Regjeringens vurderinger og prioriteringer i arbeidet med revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Han vil også delta i en diskusjonen om hvordan man sikrer en fremtidsrettet og velbalansert forsknings- og innovasjonspolitikk.

 

Skrevet av:
Sindre Mekjan Spesialrådgiver sim@forskningsradet.no
Publisert:
01.03.2017
Sist oppdatert:
03.03.2017